Biocídy

Typy žiadostí // Autorizácia Únie // Autorizácia biocídneho výrobku // Článok 95 // Technická ekvivalencia // Účinné látky vytvárané in situ // Registrácia/notifikácia biocídneho výrobku podľa prechodných ustanovení

Biocídne výrobky – registrácia / autorizácia

Odborné služby – podpora pri registrácii biocídneho výrobku 

Ponúkame Vám vypracovanie a kompiláciu všetkých dokumentov potrebných na registráciu biocídneho výrobku podľa prechodných ustanovení pre uvedenie na trh vSlovenskej republike, Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, prípadne inej členskej krajine EÚ a v ďalších krajinách – kontaktujte nás na našich kontaktných adresách: ekotox(at)ekotox.sk, telefonicky: +421 2 45943712, alebo na sociálnych sieťach: Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je linkedin.png

Biocídy môžu odborníci a verejnosť používať v širokom spektre oblastí použitia, ktoré sú klasifikované podľa typov výrobkov. Aby sa zabezpečilo, že používanie biocídnych výrobkov nebude mať neprijateľné riziko pre ľudí,  zvieratá a životné prostredie, sú regulované tak, aby ich uvádzanie na trh, predaj a používanie s cieľom minimalizovať akékoľvek riziko, boli kontrolované.

V zásade rozlišujeme 2 spôsoby uvádzania biocídnych výrobkov na trh:

  1. registrácia podľa prechodných ustanovení;
  2. autorizácia (v prípade výrobkov ktorých účinné látky boli už schválené).

Nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR, Nariadenie (EÚ) 528/2012) sa týka uvádzania na trh a používania biocídnych výrobkov, ktoré sa používajú na ochranu ľudí, zvierat, materiálov alebo predmetov pred škodlivými organizmami, ako sú škodcovia alebo baktérie, pôsobením účinných látok, ktoré sa nachádzajú v biocídnom výrobku. Cieľom tohto nariadenia je zlepšiť fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami v EÚ a zároveň zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudí a životného prostredia.

Základnou zásadou BPR je, že biocídny výrobok (BP) musí byť autorizovaný pred tým, ako bude dostupný na trhu alebo použitý v Európskej únii (EÚ) / Európskom hospodárskom priestore (EHP). Toto sa uskutočňuje v dvoch po sebe nasledujúcich krokoch. Ako prvý krok sa hodnotí účinná látka a po splnení kritérií sa schváli v určenom type výrobku (PT). Druhým krokom je autorizácia každého BP, ktorý pozostáva z, obsahuje alebo vytvára schválenú účinnú látku (účinné látky).

Spoločnosti, ktoré chcú uviesť biocídne výrobky na trh, môžu požiadať o autorizáciu výrobku na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Únie.

autorizácia biocídnych výrobkov

Typ žiadosti

Článok 95: zoznam účinných látok a dodávateľov

Technická ekvivalencia

Účinné látky vytvárané in situ

Ošetrené výrobky

Registrácia/notifikácia biocídneho výrobku podľa prechodných ustanovení