QSAR

REACH Registrácia
Identifikácia látkyPostup registrácie látokSIEFCSA/CSRPožiadavky na informácie

Súbor nástrojov QSAR

QSAR je softvérová aplikácia určená pre používateľov z oblasti štátnej správy, chemického priemyslu a iné zainteresované strany, ktorá im má slúžiť na doplnenie chýbajúcich informácií o (eko)toxikologických údajoch potrebných na posúdenie nebezpečnosti chemických látok. Tento súbor nástrojov zoskupuje informácie a nástroje z rôznych zdrojov do logického pracovného toku. Pre tento pracovný tok je rozhodujúce zoskupenie chemických látok do jednotlivých kategórií.

Hlavnými rysmi súboru nástrojov sú:

  1. Identifikácia príslušných štrukturálnych charakteristík a potenciálneho mechanizmu alebo spôsobu účinku cieľovej chemickej látky.
  2. Identifikácia ďalších chemických látok, ktoré majú rovnaké štrukturálne vlastnosti a/alebo mechanizmus alebo spôsob účinku.
  3. Využitie existujúcich experimentálnych údajov na doplnenie chýbajúcich údajov.

Príklady použitia súboru nástrojov QSAR organizácie OECD

Názorné príklady propagujúce používanie súboru nástrojov organizácie OECD v súvislosti s lehotou v roku 2018. V časti 1, ktorá je úvodnou poznámkou, sú poskytnuté základné informácie o súbore nástrojov QSAR organizácie OECD vrátane všeobecných odporúèaní. V časti 2 sú uvedené prípadové štúdie pre vybrané látky.

https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/pg_report_qsars_sk.pdf/13f4edf5-4d45-432d-8dc9-85918a1dafff

Quantitative Structure Activity Relationships (QSAR)

– kvantitatívne vzťahy štruktúry a aktivity predstavujú metódy pre odhad vlastností chemickej látky v závislosti od jej molekulárnej štruktúry a majú potenciál poskytovať informácie o nebezpečnosti chemických látok, pri súčasnom znížení času a testovania na zvieratách a v neposlednom rade tieto metódy šetria zdroje.

The QSAR Application Toolbox

aplikačný nástroj bol vyvinutý pod záštitou OECD a je to softvér určený na používanie pre vlády, chemický priemysel a ďalšie zainteresované strany potrebný pri vypĺňaní medziet v (eko)toxických údajoch potrebných pre posúdenie nebezpečnosti chemických látok

Mohlo by Vás zaujímať:

REACH Registrácia