Kozmetické výrobky

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka poradenské služby a zabezpečenie  dokumentov pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ… ( PIF, CPSR, CPNP… )

Kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 2 45943712 alebo e-mailom na adrese ekotox(at)ekotox.sk.

Aktualizácia Správy o bezpečnosti kozmetického výrobku

Ponúkame poradenské služby a zabezpečenie  dokumentov pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ… ( PIF, CPSR, CPNP… )

Viac o téme


CMR látky

CMR látky v kozmetických výrobkoch

Ponúkame poradenské služby a zabezpečenie dokumentov pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ… ( PIF, CPSR, CPNP… )

Viac o téme


CPNP – registrácia kozmetických výrobkov v európskom portáli

Ponúkame poradenské služby a zabezpečenie  dokumentov pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ… ( PIF, CPSR, CPNP… )

Viac o téme

Registrácia kozmetických výrobkov

Farbivá

Zoznam farbív povolených v kozmetických výrobkoch

Ponúkame poradenské služby a zabezpečenie dokumentov pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ… ( PIF, CPSR, CPNP… )

Viac o téme


Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch

Ponúkame poradenské služby a zabezpečenie  dokumentov pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ… ( PIF, CPSR, CPNP… )

Viac o téme

Konzervanty

Informačná zložka kozmetického výrobku

Informačná zložka kozmetického výrobku

Ponúkame poradenské služby a zabezpečenie dokumentov pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ… ( PIF, CPSR, CPNP… )

Viac o téme


Správa o bezpečnosti kozmetického výrobku

Ponúkame poradenské služby a zabezpečenie  dokumentov pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ… ( PIF, CPSR, CPNP… )

Viac o téme

Správa o bezpečnosti kozmetického výrobku

UV filtre v kozmetike

Zoznam UV filtrov povolených v kozmetických výrobkoch

Ponúkame poradenské služby a zabezpečenie dokumentov pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ… ( PIF, CPSR, CPNP… )

Viac o téme


Distribútor kozmetických výrobkov na trh

Ponúkame poradenské služby a zabezpečenie  dokumentov pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ… ( PIF, CPSR, CPNP… )

Viac o téme

Distribútor kozmetických výrobkov na trh

Zakázané zložky kozmetických výrobkov

Zakázané zložky kozmetických výrobkov

Ponúkame poradenské služby a zabezpečenie dokumentov pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ… ( PIF, CPSR, CPNP… )

Viac o téme