Kozmetické výrobky

Certifikácia kozmetických výrobkov // Povinnosti zodpovednej osoby // Informačná zložka kozmetického výrobku // Správa o bezpečnosti kozmetického výrobku (CPSR) // CPNP – registrácia kozmetických výrobkov v európskom portáli // Distribútor kozmetických výrobkov na trh // Dovoz kozmetických výrobkov z tretích krajín // Aktualizácia Správy o bezpečnosti kozmetického výrobku // Hodnotenie bezpečnosti kozmetických výrobkov – skúsenosti

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka poradenské služby zabezpečenie dokumentácie potrebnej pre uvedenie kozmetických výrobkov na trh EÚ:
*vypracovanie správy o bezpečnosti (CPSR)
*asistencia pri tvorbe informačnej zložky (PIF)
*vypracovanie textovej časti etikety
*oznámenie kozmetických výrobkov v CPNP
*kontrola dokumentácie
*aktualizácia dokumentácie
*individuálne konzultácie

ekotox@ekotox.sk

+421 (2) 4594 3712

Kontaktný formulár

Certifikácia kozmetických výrobkov

Ponúkame poradenské služby a zabezpečenie  dokumentov pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ… ( PIF, CPSR, CPNP… )

Viac o téme


CMR látky

Povinnosti zodpovednej osoby

Ponúkame poradenské služby a zabezpečenie dokumentov pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ… ( PIF, CPSR, CPNP… )

Viac o téme


Informačná zložka kozmetického výrobku (PIF)

Ponúkame poradenské služby a zabezpečenie dokumentov pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ… ( PIF, CPSR, CPNP… )

Viac o téme

Informačná zložka kozmetického výrobku

Správa o bezpečnosti kozmetického výrobku

Správa o bezpečnosti kozmetického výrobku (CPSR)

Ponúkame poradenské služby a zabezpečenie  dokumentov pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ… ( PIF, CPSR, CPNP… )

Viac o téme


CPNP –oznámenie kozmetických výrobkov v európskom portáli

Ponúkame poradenské služby a zabezpečenie  dokumentov pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ… ( PIF, CPSR, CPNP… )

Viac o téme

Registrácia kozmetických výrobkov

Distribútor kozmetických výrobkov na trh

Distribútor kozmetických výrobkov

Ponúkame poradenské služby a zabezpečenie  dokumentov pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ… ( PIF, CPSR, CPNP… )

Viac o téme


Dovoz kozmetických výrobkov z tretích krajín

Ponúkame poradenské služby a zabezpečenie  dokumentov pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ… ( PIF, CPSR, CPNP… )

Viac o téme

Dovoz kozmetických výrobkov z tretích krajín

Aktualizácia správy bezpečnosti kozmetického výrobku

Aktualizácia správy o bezpečnosti kozmetického výrobku

Ponúkame poradenské služby a zabezpečenie  dokumentov pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ… ( PIF, CPSR, CPNP… )

Viac o téme


Hodnotenie bezpečnosti kozmetických výrobkov – skúsenosti

Ponúkame poradenské služby a zabezpečenie  dokumentov pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ… ( PIF, CPSR, CPNP… )

Viac o téme

Hodnotenie bezpečnosti kozmetických výrobkov