SIEF

REACH RegistráciaIdentifikácia látkyPostup registrácie látokCSA/CSRPožiadavky na informácieQSAR

Aktívny účastník vo fóre SIEF

SIEF – fórum na výmenu informácií sa zriaďuje na umožnenie zdieľania informácií, zabránenie duplicite štúdií a v prípade potreby dosiahnutie dohody o klasifikácii a označovaní. SIEF je utvorený, keď sa potenciálni registrujúci látky uvedenej v zozname pred-registrácií dohodnú, že vyrábajú alebo dovážajú látku, ktorá je dostatočne podobná na to, aby mohlo dôjsť k platnému spoločnému predloženiu údajov.

Čo je dôležite?

Ak chcete zaregistrovať látku do 1. decembra 2010, musíte sa do fóra zapojiť teraz.

Všetci registrujúci sú zo zákona povinní pripojiť sa do Fóra na výmenu informácií o látkach (SIEF).

Aktívna účasť znamená komunikáciu s inými účastníkmi fóra. Svoje aktivity v rámci fóra si zaznamenávajte, aby ste v prípade potreby mohli preukázať, že ste sa aktívne zúčastňovali.

Účastníci fóra SIEF musia vymenovať hlavného registrujúceho, ktorý predloží spoločnú registračnú dokumentáciu. Spoločné predloženie obsahuje hlavnú časť technickej dokumentácie vrátane klasifikácie a označenia látky, (podrobné) zhrnutia štúdií a v prípade potreby návrh ďalšieho testovania.

Hlavní registrujúci

  • mali by čo najskôr informovať agentúru ECHA o svojom vymenovaní, aby mohli využívať on-semináre (tzv. webináre) a poradenstvo
  • konajú ako kontaktná osoba pre registrujúcich iných látok, ktorí chcú prevziať údaje („read across“) o látke pre svoju vlastnú látku

Váš status v rámci fóra SIEF môžete zmeniť

Ak sa rozhodnete odložiť registráciu alebo nepotrebujete registrovať, môžete zmeniť váš status vo fóre z aktívny na neaktívny. Urobiť tak môžete pomocou elektronického nástroja REACH IT.

Dalšie informácie nájdete v dokumentoch ECHA:

SIEF– Hlavné zásady
Začíname na fóre SIEF– dobré rady

Naspäť na: Zavádzanie systému REACH