Právo na informácie

Právo na informácie

Právo na informácie pre spotrebiteľa
Povinnosť dodávateľa výrobku poskytovať informácie