REACH manažment

REACH a CLP skríning // REACH & CLP AUDIT // Chemický manažment // Následný užívateľ // Expozičný scenár // Kontrola a sankcie // Zavádzanie systému REACH // Ponuka REACH

REACH manažment

REACH manažment – Ekotoxikologické centrum Vám ponúka poradenstvo šité na mieru pre oblasť manažmentu chemických látok, zmesí a výrobkov vo Vašom podniku (legislatívu REACH, CLP,…) s cieľom minimalizovať riziká a zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a životného prostredia.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

  • Analýza aktuálneho stavu Vašej spoločnosti a definovanie povinností REACH a CLP legislatívy.
  • Identifikácia nesúladu s požiadavkymi REACH a CLP legislatívy a návrh odporúčaní ich riešenia a postupov.
  • Kategorizácia Vašich produktov, výrobkov (SVHC, CMR, CoRAP, nebezpečnosť pre ŽP,…).

Pre efektívne fungovanie chemického manažmentu v podniku je potrebné mať zabezpečené:

Cieľová skupina: výrobcovia, dodávatelia a následný užívatelia bez obmedzenia množstva používaných chemických látok, zmesí a výrobkov.Bezpečné používanie chemických látok a zmesí by malo byť najvyššou prioritou pre každú spoločnosť.Je dôležité, aby informácie o podmienkach použitia chemických látok, zmesí a výrobkov boli oznamované v rámci dodávateľského reťazca s konečným cieľom minimalizovať riziká na pracovisku a tým zabezpečiť ochranu zamestnancov.

Školenia a webináre: https://trainingeu.eu/

Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Nariadenie REACH
Registrácia látok a zmesí podľa REACH
Karta bezpečnostných údajov
Užitočné tipy k zvládnutiu požiadaviek a výziev