Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.KONZULTAČNÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY: podpora zákazníkov pre vstup na trh v členských krajinách EÚ
Nestrácajte čas a napíšte nám Vášu otázkuUveďte stručne Vášu otázku a kontaktné údaje
Kontaktný form.

Školenia / Webináre

Ekotoxikologické centrá organizujú školenia a semináre prednostne v oblasti manažmentu chemických látok. Súvisiace oblasti: chemická legislatíva REACH, CLP, biocídy, kozmetické výrobky... Kompletný zoznam ponúkaných školení:

Viac školení / webinárov

Aktuality

Realizované projekty

Viac projektov

Požiadať o newsletter

Informačný servis EkotoxInfo je zameraný na oblasť legislatívy chemických látok a zmesí, biocídov, kozmetických výrobkov, stavebných výrobkov a všeobecnej bezpečnosti výrobkov s dôrazom na chemickú bezpečnosť. Informujeme aj o dôležitých školenia, seminároch a konferenciách z predmetnej oblasti. Hlavnými zdrojmi informácií sú Európska chemická agentúra (ECHA), Európska komisia, Európsky zväz chemického priemyslu (CEFIC), Ministerstvo hospodárstva SR a ďalšie zdroje.