Tabakové výrobky a E-cigarety

Tabakové výrobky a E-cigarety

Tabakové výrobky, elektronické cigarety a bilinné výrobky na fajčenie – vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na registráciu pre uvedenie na trh.

  • Vytvorenie ECAS konta pre získanie identifikačného čísla (IČ) v systéme EU-CEG
  • Vyplnenie registračného formulára pre zložky výrobku v TPD XML creator tool a vytvorenie dokumentácie pre zložku (y) – XML dokument
  • Vyplnenie registračného formulára pre výrobok v TPD XML creator tool a vytvorenie dokumentácie pre výrobok (y) – XML dokument
  • Karta bezpečnostných údajov (KBU) – PDF dokument
  • Textová časť etikety – PDF dokument

V rámci kooperácie s certifikovanými laboratóriami Vám ponúkame aj naše laboratórne služby v prípade potreby testovania emisií zložiek (decht, nikotín a oxid uhoľnatý) obsiahnutých v tabakovom výrobku.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk.

Výrobca, dovozca a distribútor uvádzajúci na trh tabakové výrobky, elektronické cigarety a súvisiace výrobky je povinný plniť požiadavky podľa zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (implementovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ).

Výrobca, dovozca a distribútor si musí plniť povinnosť:

Registrovať tabakový výrobok
Mať vypracovanú kartu bezpečnostných údajov
Označiť tabakový výrobok

Mohlo by Vás zaujímať:

Konzultačné služby