Aktuality – archív

inšpekcia online

Väčšina kontrolovaných výrobkov predávaných online porušuje právne predpisy EÚ o chemických látkach

Európska chemická agentúra - Helsinky, 8. december 2021 Pôvodný článok: https://echa.europa.eu/sk/-/majority-of-inspected-products-sold-online-breach-eu-chemicals-laws V najnovšom projekte fóra agentúry ECHA na presadzovanie práva ...
/ Nezaradené
Ekotox Newslwtter

EkotoxInfo 1/2022

Hlavné témy: vybrané novinky z chemickej a súvisiacej legislatívy:1. Green Deal – EÚ chemická stratégia pre trvalo udržateľný rozvoj2. Striebro ...
/ Nezaradené