DETERGENTY A POVRCHOVO AKTÍVNE LÁTKY 

KBÚ // REACH // BIOCÍDY // PCN

 

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka poradenstvo pri uvádzaní detergentov a povrchovo aktívnych látok na trh.  
Služby súvisiace s uvedením detergentov a povrchovo aktívnych látok na EÚ trh.  

Vypracovanie kariet bezpečnostných údajov 
– Vypracovanie kariet údajov o zložkách 
– Vypracovanie etikety 
– Nahlásenie do Európskej Chemickej Agentúry (PCN formát) 

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk 


Návrh novely  nariadenia je dostupný na stránke: https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2023/0217/COM_COM(2023)0217_EN.pdf 

 

  • Pas výrobku 
  • Nahlásenie do registra výrobkov  
  • Digitálne označovanie 

Formálne nedodržiavanie nariadenia 

výrobok nie je označený

nebol vypracovaný pas výrobku 

technická dokumentácia nie je k dispozícii resp. je neúplná  

nosič údajov, prostredníctvom ktorého bol vydaný pas výrobku, nie je v súlade s nariadením 

nebola poskytnutá etiketa alebo informácie o označovaní