Komunikácia v rámci dodávateľského reťazca

KBÚ Skríning – Analýza stavu KBÚ // REACH a CLP skríning
// Užitočné tipy k zvládnutiu požiadaviek a výziev európskej chemickej legislatívy

Komunikácia v rámci dodávateľského reťazca

Obsahová náplň:

1. Zabezpečenie komunikácie s dodávateľmi s cieľom nápravy identifikovaných nedostatkov v KBÚ resp. e-KBÚ od Vášho dodávateľa; ( Komunikácia v rámci dodávateľského reťazca )

2. Zastupovanie Vašej spoločnosti vo vzťahu k dodávateľom ako výhradný zástupca pre komunikáciu s dodávateľmi.

V prípade, ak si objednáte naše služby výhradného zástupcu pre komunikácie s Vašimi dodávateľmi, dodáme Vám:
1. Vypracovanú databázu aktuálnych kontaktov na Vašich dodávateľov – EXL súbor ;
2. Vypracovanú databázu revidovaných KBÚ resp. e-KBÚ na základe výsledkov komunikácie s Vašimi dodávateľmi – EXL súbor ;
3. Správu o vykonanej komunikácie k určitému dátumu – PDF dokument ;

Komunikácia v dodavateľskom reťazci

Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Chemický manažment v podniku
KBÚ Skríning – Analýza stavu KBÚ
REACH + CLP Skríning
Implementácia požiadaviek e-KBÚ – Škálovanie ES
Komunikácia v dodávateľskom reťazci
Ochrana zdravia pri práci – Prevádzkový poriadok a posudok o riziku

Viac informácií – webináre, školenia, online konzultácie :
www.reachtraining.eu