Aktuality

Aktuality z chemickej legislatívy

26. februára 2024 / aktuality

Antverpská deklarácia

Existuje naliehavá potreba jasnosti, predvídateľnosti a dôvery v Európu a jej priemyselnú politiku. 73 vedúcich predstaviteľov európskeho priemyslu z takmer...
Read More
30. januára 2024 / aktuality

Methylparaben v kozmetických výrobkoch – nové stanovisko 

Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov SCCS - STANOVISKO k metylparabénu (CAS č. 99-76-3, EC č. 202-785-7) prijaté písomným postupom 14....
Read More
30. januára 2024 / aktuality

Päť nebezpečných chemikých látok bolo pridaných do zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia EÚ REACH 

Agentúra ECHA pridala na zoznam kandidátskych látok päť nových chemikálií.  Jedna z nich je toxická pre reprodukciu, tri sú veľmi...
Read More
23. januára 2024 / aktuality

Aktualizácia nariadenia EÚ CLP 01/2024 – 21. ATP 

Aktualizácia nariadenia EÚ CLP 01/2024 – 21. ATP  21. ATP k nariadeniu CLP EÚ bolo zverejnené 5. januára 2024. Obsahuje...
Read More
10. januára 2024 / aktuality

Dátum súladu alebo koniec prechodného obdobia – čo potrebujete vedieť 

Dátum splnenia oznámení toxikologickým centrám - 1. január 2024 - nie je okamžitým konečným termínom.   Skôr nariaďuje, aby od tohto...
Read More
10. januára 2024 / aktuality

Priority presadzovania práva na úrovni EÚ na roky 2024 – 2025 

V nadchádzajúcich rokoch (2024 – 2025) sa ECHA fórum pre presadzobvanie práva a BPRS (Biocidal Products Regulation Subgroup) zamerajú na...
Read More
28. decembra 2023 / aktuality

Nebezpečné chemikálie sa nachádzajú v mnohých spotrebiteľských výrobkoch 

ECHA/NR/23/33  V celoeurópskom projekte presadzovania práva Fóra pre presadzovania práva agentúry ECHA sa zistili nadmerné množstvá nebezpečných chemických látok, ako...
Read More
Mikroplasty
12. decembra 2023 / aktuality

Európska komisia prijala opatrenia na obmedzenie zámerne pridávaných mikroplastov

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2055 z 25. septembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a...
Read More
PVC
5. decembra 2023 / aktuality

Agentúra ECHA identifikuje riziká plynúce z PVC aditív a uvoľňovania mikročastíc

Pri skúmaní Európskej agentúry pre chemické látky (ECHA) sa zistilo, že niektoré látky pridávané do polyvinylchloridových (PVC) plastov, ako plastifikátory,...
Read More
biocidy
22. novembra 2023 / aktuality

Každý tretí kontrolovaný biocídny výrobok nieje sú v súlade s právnymi požiadavkami

V rámci celoeurópskeho projektu presadzovania sa zistilo približne 60 účinných látok v biocídnych výrobkoch, ktoré nie sú povolené na trhoch...
Read More
1 2 3 14