Aktuality

Aktuality z chemickej legislatívy

webináre
18. októbra 2021 / aktuality

Webináre 2021

Zverejnili sme aktuálne webináre pre oblasť EÚ chemickej legislatívy. Ponúkame výber z jednotlivých oblastí: NOVÁ CHEMICKÁ STRATÉGIA EÚ 21.10.2021 REACH...
Read More
Nové formáty - REACH autorizácia
18. septembra 2021 / aktuality

Aktualizované formáty pre žiadosti o REACH autorizácie

Agentúra ECHA uverejnila aktualizovaný formát. Spoločnosti majú používať nový formát pri podávaní žiadosti o povolenie používať látky vzbudzujúce veľmi veľké...
Read More
IIA
7. mája 2021 / aktuality

Revízia nariadenia REACH; priebežné hodnotenie dopadov (IIA) – možnosť pripomienkovať do 1.6.2021

V Európskej zelenej dohode sa stanovuje cieľ dosiahnuť nulové znečistenie a životné prostredie bez toxických látok. V rámci tohto cieľa...
Read More
textil
9. februára 2021 / aktuality

Nonylfenol-etoxyláty v textíliách obmedzené od 3.2.2021

3.2.2021 - používanie nonylfenol-etoxylátov (NPE) v textíliách, ktoré sú určené pre spotrebiteľov a uvádzané na trh EÚ, je obmedzené.Od 3....
Read More
inspection
26. januára 2021 / aktuality

Inšpektori EÚ kontrolujú plnenie REACH autorizačných povinností

Inšpektori skontrolujú, či SVHC látky podliehajúce povoleniu (autorizácii), ktoré boli uvedené na trh, boli udelené Európskou komisiou. Budú tiež kontrolovať,...
Read More
Toxic
21. januára 2021 / aktuality

Kandidátsky zoznam bol rozšírený o 2 látky toxické pre reprodukciu

Ekotox Centers ECHA News 19.1.2021 https://echa.europa.eu/sk/-/candidate-list-updated-with-two-chemicals-that-are-toxic-for-reproduction REACH Kandidátsky zoznam odteraz obsahuje 211 SVHC látok Látky pridané do Kandidátskjeho zoznamu 19....
Read More
BPR REF- report
10. januára 2021 / aktuality

1/3 výrobkov deklarujúcich ošetrenie biocídnymi prípravkami má nesprávne označovanie

Agentúra ECHA/NR/20/43; Helsinki, 16.12.2020Kontrolóri členských krajín EÚ zistili, že 36 % kontrolovaných ošetrených výrobkov nespĺňa požiadavky na označovanie podľa nariadenia...
Read More
Investigation
2. januára 2021 / aktuality

CoRAP 2021-23

Priebežný akčný plán Spoločenstva 2021-2023 Ekotox Centers January 1, 2021 https://echa.europa.eu/documents/10162/9801478/draft_corap_update_2021-2023_en.pdf/fdb46fb0-21a2-1ab7-3ce2-74dbe509a60f?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201209 Návrh sa má každoročne aktualizovať v rámci programu CoRAP...
Read More
Tattoo
23. decembra 2020 / aktuality

Obmedzenie ‘75 REACH Príloha XVII – obmedzenia pre látky v tetovacích atramentoch alebo trvalých mejkapoch

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2081 zo 14. decembra 2020,ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)...
Read More
17. decembra 2020 / aktuality

HEMA – (2-hydroxyetyl)-metakrylát di-HEMA TMHDC – Zákaz predaja kozmetických výrobkov na nechty spotrebiteľom

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1682 z 12. novembra 2020, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)...
Read More
1 2 3 7