Aktuality

Aktuality z chemickej legislatívy

textil
9. februára 2021 / aktuality

Nonylfenol-etoxyláty v textíliách obmedzené od 3.2.2021

3.2.2021 - používanie nonylfenol-etoxylátov (NPE) v textíliách, ktoré sú určené pre spotrebiteľov a uvádzané na trh EÚ, je obmedzené.Od 3....
Read More
inspection
26. januára 2021 / aktuality

Inšpektori EÚ kontrolujú plnenie REACH autorizačných povinností

Inšpektori skontrolujú, či SVHC látky podliehajúce povoleniu (autorizácii), ktoré boli uvedené na trh, boli udelené Európskou komisiou. Budú tiež kontrolovať,...
Read More
Toxic
21. januára 2021 / aktuality

Kandidátsky zoznam bol rozšírený o 2 látky toxické pre reprodukciu

Ekotox Centers ECHA News 19.1.2021 https://echa.europa.eu/sk/-/candidate-list-updated-with-two-chemicals-that-are-toxic-for-reproduction REACH Kandidátsky zoznam odteraz obsahuje 211 SVHC látok Látky pridané do Kandidátskjeho zoznamu 19....
Read More
BPR REF- report
10. januára 2021 / aktuality

1/3 výrobkov deklarujúcich ošetrenie biocídnymi prípravkami má nesprávne označovanie

Agentúra ECHA/NR/20/43; Helsinki, 16.12.2020Kontrolóri členských krajín EÚ zistili, že 36 % kontrolovaných ošetrených výrobkov nespĺňa požiadavky na označovanie podľa nariadenia...
Read More
Investigation
2. januára 2021 / aktuality

CoRAP 2021-23

Priebežný akčný plán Spoločenstva 2021-2023 Ekotox Centers January 1, 2021 https://echa.europa.eu/documents/10162/9801478/draft_corap_update_2021-2023_en.pdf/fdb46fb0-21a2-1ab7-3ce2-74dbe509a60f?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201209 Návrh sa má každoročne aktualizovať v rámci programu CoRAP...
Read More
Tattoo
23. decembra 2020 / aktuality

Obmedzenie ‘75 REACH Príloha XVII – obmedzenia pre látky v tetovacích atramentoch alebo trvalých mejkapoch

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2081 zo 14. decembra 2020,ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)...
Read More
17. decembra 2020 / aktuality

HEMA – (2-hydroxyetyl)-metakrylát di-HEMA TMHDC – Zákaz predaja kozmetických výrobkov na nechty spotrebiteľom

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1682 z 12. novembra 2020, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)...
Read More
27. októbra 2020 / aktuality

1 zo 4 importovaných produktov nespĺňa požiadavky nariadení REACH a CLP

September 28 ECHA’s Enforcement Forum https://echa.europa.eu/sk/-/1-in-4-imported-products-found-to-be-non-compliant-with-reach-and-clp Helsinky, 24 September 2020 – národné autority a colné inšpekčné orgány 16 členských štátov EÚ...
Read More
2. septembra 2020 / aktuality

Požiadavky na testovanie na stavovcoch v prípade zložiek kozmetických výrobkov

ECHA Board of Appeal Helsinki, 18 August 2020 https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/board-of-appeal Odvolacia rada Európskej chemickej agentúry objasnila že REACH nariadenie vyžaduje od...
Read More
2. septembra 2020 / aktuality

22 chemických látok bolo pridaných do zoznamu nariadenia o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

ECHA/NR/20/26 Exportéri chemických látok sú povinní informovať určené národné autority ešte pred uskutočnením vývozu. Súhlas s týmto vývozom je vo väčšine...
Read More
1 2 3 7