Realizované projekty

Expozičný scenár

Regulatory risk R&D – posúdenie chemickej látky z hľadiska nebezpečnosti a možných regulačných opatrení

Klient Výrobca materiálov pre automobilový priemysel. Širšie súvislosti Vývoj a zavedenie nových materiálov/výrobkov v automobilovom priemysle je časovo a finančne ...
Expozičný scenár

Interná dokumentácia pre reach autorizované použitie (idrac) u následných užívateľov

Klient Výrobcovia materiálov/produktov pre automobilový priemysel. Širšie súvislosti Každá spoločnosť (následný užívateľ) ktorá používa látku uvedenú v autorizačnom zozname (Príloha ...
Expozičný scenár

REACH AUTORIZÁCIA – OXID CHRÓMOVÝ

REACH AUTORIZÁCIA – OXID CHRÓMOVÝ- https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/ Klient Spoločnosti vykonávajúce galvanické chrómovanie. Background REACH autorizácia pre oxid chrómový je komplikovaný proces ...

Realizované projekty