REACH AUTORIZÁCIA – OXID CHRÓMOVÝ

REACH AUTORIZÁCIA – OXID CHRÓMOVÝ
https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/

Klient

Spoločnosti vykonávajúce galvanické chrómovanie.

Background

REACH autorizácia pre oxid chrómový je komplikovaný proces vzhľadom na veľké množstvo dotknutých subjektov vrátane následných užívateľov v kombinácii so sprísnenými požiadavkami na dokumentáciu čo je výsledkom rozhodnutia európskeho súdu v roku 2019 (v inom prípade ale majúcom dopad na procesné postupy pre EÚ REACH Komisiu a ďalšie zúčastnené subjekty v prípade prípravy a podania dokumentácie pre žiadosť o REACH autorizáciu) a požiadavky Európskeho parlamentu pre prepracovanie a znovu predloženie žiadosti o autorizáciu CTAC konzorcia. Spoločnosti vykonávajúce galvanické chrómovanie sa rozhodli podať žiadosť o autorizáciu spoločne v malom konzorciu pre 2 použitia.

Ciele projektu

Ekotoxikologické centrum bolo požiadané o komplexnú spoluprácu pri vypracovaní a podaní žiadosti o autorizáciu pre spoločnosti používajúce oxid chrómový pre galvanické chrómovanie v dvoch krokoch – leptanie a pochrómovanie finálnych výrobkov pre automobilový a sanitárny priemysel.

Prístup

Na základe zmluvy s vedúcou spoločnosťou konzorcia Ekotox tím zabezpečil komplexnú prípravu pre podanie autorizácie na dve použitia:

POUŽITIE 1: priemyselné použitie oxidu chrómového pre leptanie a predúpravu pri procese chrómovania s dekoratívnym charakterom.

POUŽITIE 2: priemyselné použitie oxidu chrómového pre funkčné chrómovanie s dekoratívnym charakterom pre automobilový a sanitárny priemysel.

Práce začali osobnou prehliadkou každého z pracovísk spoločností tvoriacich konzorcium. Výsledkom prác bola príprava a podanie potrebnej dkumentácie: Správa o chemickej bezpečnosti, Socio-ekonomická analýza, Analýza alternatív a Substitučný plán.

Výsledky projektu

Dokumentácia pre podanie žiadosti o autorizáciu bola vypracovaná a úspešne podaná na ECHA v pôvosne plánovanom termíne.

REACH AUTORIZÁCIA – OXID CHRÓMOVÝ

Ekotox tím
Martin Murín
Martina Kubáňová
Andrea Orlíková
Marta Zabloudilová

Autorizácia Viac aktuálne projekty O nás Kontaktujte nás