Chemický manažment

Manažment rizík v podnikuKomunikácia v rámci dodávateľského reťazca

Chemický manažment – Riadenie rizík pri výrobe

V tomto článku nájdete aj : Chemický manažment, riadenie rizík pri výrobe, identifikácia rizika v podniku

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka poradenstvo šité na mieru pre oblasť manažmentu chemických látok, zmesí a výrobkov vo Vašom podniku (legislatívu REACH, CLP,…) s cieľom minimalizovať riziká a zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a životného prostredia.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky+421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk.

Chemický manažment :

REACH & CLP AUDIT

 • Analýza aktuálneho stavu Vašej spoločnosti a definovanie povinností REACH a CLP legislatívy.
 • Identifikácia nesúladu s požiadavkymi REACH a CLP legislatívy a návrh odporúčaní ich riešenia a postupov.
 • Kategorizácia Vašich produktov, výrobkov (SVHC, CMR, CoRAP, nebezpečnosť pre ŽP,…).

KBÚ SCRÍNING

 • Identifikácia Vašich produktov (látok, zmesí, surovín a výrobkov ) z podkladov KBU, e-KBU,…. .
 • Databáza produktov, ich zloženia a dodávateľov.
 • Posúdenie kvality KBÚ/e-KBÚ na základe Metodiky.
 • Identifikácia nedostatkov v KBÚ/e-KBÚ a návrh odporúčaní ich riešenia a postupov.
 • Komunikácia sa dodávateľmi.

RMOA

 • Identifikovanie rizika vo Vašom podniku (SVHC, PBT, vPvB,…)
 • Idetifikovanie opatrní manažmentu rizík (RMM) vo Vašom podniku a posúdenie ich efektivity (Fitness Check)
 • Návrh možností riadenia rizík (Risk Management Options) pre zabezpečenie kontroly rizík z výroby a používania produktov.

Pre efektívne fungovanie chemického manažmentu v podniku je potrebné mať zabezpečené:

 • Manažment rizík v podniku
 • KBÚ SKRÍNING – ANALÝZU STAVU KBU
 • REACH + CLP SKRÍNING – IDENTIFIKÁCIA POVINNOSTÍ podniku vo vzťahu k REACH a CLP legislatíve
 • IMPLEMENTÁCIA POŽIADAVIEK e-KBU NA PRACOVISKU – ŠKÁLOVANIE ES
 • AKTÍVNU KOMUNIKÁCIU V RÁMCI DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA
 • OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI – PREVÁDZKOVÝ PORIADOK A POSUDOK O RIZIKU
 • OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
 •  
  Cieľová skupina: výrobcovia, dodávatelia a následný užívatelia bez obmedzenia množstva používaných chemických látok, zmesí a výrobkov.Bezpečné používanie chemických látok a zmesí by malo byť najvyššou prioritou pre každú spoločnosť.Je dôležité, aby informácie o podmienkach použitia chemických látok, zmesí a výrobkov boli oznamované v rámci dodávateľského reťazca s konečným cieľom minimalizovať riziká na pracovisku a tým zabezpečiť ochranu zamestnancov.


  Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:
  Nariadenie REACH
  Registrácia látok a zmesí podľa REACH
  Karta bezpečnostných údajov
  Užitočné tipy k zvládnutiu požiadaviek a výziev