Exportné služby Kanada

Vývoz chemických látok a zmesí do Kanady

Ekotoxikologické centrá v spolupráci s expertmi kanadskej spoločnosti HDTS Chemicals Inc. poskytujú konzultačné služby, komplexné služby a poradenstvo pri vývoze chemických látok a zmesí do Kanady. Ponúkame naše skúsenosti s uvedením nových produktov na kanadský trh spolu s kontaktami na dôležité inštitúcie zodpovedné za kontrolu a prevádzku kanadského trhu s chemickými látkami a zmesami.

Kanadský zástupca pre import chemických látok a zmesí

Pri dovoze do Kanady vyžadujú zahraničné subjekty kanadského zástupcu, aby konal ako registrujúci nerezident. HDTS Chemicals Inc. je kanadský zástupca pre import od roku 2001, ktorý vám pomôže pri dovoze pre kanadský trh. V rámci spolupráce vám vieme pomôcť s predajom a marketingom v Kanade v kontexte kanadského zákona o ochrane životného prostredia (CEPA) a konkrétne NSNR (New Substances Notification Regulations). V rýchlom čase Vám sprostredkujeme služby oznamovania NSN pre nové látky, ktoré sa dovážajú do Kanady. Dôvernosť vašich transakcií je chránená dohodami o mlčanlivosti.

Ako kanadský zástupca pre import funguje

Keď spoločnosť Environment Canada obdrží balík NSN od spoločnosti alebo jednotlivca, ktorý navrhuje dovážať alebo vyrábať novú látku, uskutoční sa spoločný proces posudzovania so spoločnosťou Health Canada s cieľom zistiť, či existuje potenciál nežiaducich účinkov látky na životné prostredie a ľudské zdravie. Aby bolo možné toto posúdenie uľahčiť, balík NSN musí obsahovať všetky požadované administratívne a technické údaje a musí byť poskytnutý programu NS, Divízie nových látok v prostredí Kanady pred výrobou alebo dovozom látky.

Nová spolupráca umožňuje zahraničným výrobcom chemických látok rozvíjať stratégie na import chemických látok a polymérov, ktoré nie sú DSL, do Kanady tým, že konajú ako kanadský agent a /alebo zástupca pre import. Všetci zahraniční oznamovatelia musia používať službu kanadského agenta alebo si založiť účet v kanadskej agentúre pre výnosy(Canada’s revenue agency).

Poskytované služby:

Oznámenia o novej látke (NSN)
Kanadský agent pre NSN
Importér záznamu pre NSN
Vytváranie a revízia kanadských KBÚ
Dodávateľský partner CACD

Kontaktujte nás pre získanie detailnejších informácií a vyhnite sa tak možným problémom pri exporte.

Mohlo by Vás zaujímať: