Látky zaradené do Autorizačného zoznamu (6. február, 2020)

Látky zaradené do Autorizačného zoznamu (6. február, 2020)
Ecotox Centers – ponúkame konzultačné služby pre oblasť REACH legislatívy, manažment SVHC látok, komunikácie v dodávateľskom reťazci a poradenstvo pre Vaše výrobky – plnenie požiadaviek európskej chemickej legislatívy.

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti REACH autorizácie:

*Príprava a podanie REACH autorizácie – príprava kompletnej dokumentácie pre jednotlivé spoločnosti a konzorciá.
*Plnenie povinností následných užívateľov – vypracovanie internej dokumentácie pre plnenie požiadaviek pri používaní látky z autorizačného zoznamu (Internal Documentation for REACH Authorisation Compliance (IDRAC)).  

Obráťte sa na našich odborníkov:
Tel: +421 2 45943712 / e-mail ekotox(at)ekotox.eu
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov
Linkedin: ekotoxsk

https://echa.europa.eu/authorisation-list

# Substance name Intrinsic property(ies) referred to in Article 57 Latest application date Sunset date
1 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (Musk xylene) EC No: 201-329-4 CAS No: 81-15-2 vPvB 21/02/2013 21/08/2014
2 4,4’- Diaminodiphenylmethane (MDA) EC No: 202-974-4 CAS No: 101-77-9 Carcinogenic 21/02/2013 21/08/2014
3 Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all major diastereoisomers identified PBT 21/02/2014 21/08/2015
4 Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) EC No: 204-211-0 CAS No: 117-81-7 Toxic for reproduction 21/08/2013 21/02/2015
5 Benzyl butyl phthalate (BBP) EC No: 201-622-7 CAS No: 85-68-7 Toxic for reproduction 21/08/2013 21/02/2015
6 Dibutyl phthalate (DBP) EC No: 201-557-4 CAS No: 84-74-2 Toxic for reproduction 21/08/2013 21/02/2015
7 Diisobutyl phthalate (DIBP) EC No: 201-553-2 CAS No: 84-69-5 Toxic for reproduction 21/08/2013 21/02/2015
8 Diarsenic trioxide EC No: 215-481-4 CAS No: 1327-53-3 Carcinogenic 21/11/2013 21/05/2015
9 Diarsenic pentaoxide EC No:  215-116-9 CAS No:  1303-28-2 Carcinogenic 21/11/2013 21/05/2015
10 Lead chromate EC No:  231-846-0 CAS No:  7758-97-6 Carcinogenic Toxic for reproduction 21/11/2013 21/05/2015
11 Lead sulfochromate yellow EC No:  215-693-7 CAS No:  1344-37-2 Carcinogenic Toxic for reproduction 21/11/2013 21/05/2015
12 Lead chromate molybdate sulfate red EC No: 235-759-9 CAS No: 12656-85-8 Carcinogenic Toxic for reproduction 21/11/2013 21/05/2015
13 Tris(2-chloroethyl) phosphate EC No: 204-118-5 CAS No: 115-96-8 Toxic for reproduction 21/02/2014 21/08/2015
14 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) EC No: 204-450-0 CAS No: 121-14-2 Carcinogenic 21/02/2014 21/08/2015
15 Trichloroethylene EC No: 201-167-4 CAS No: 79-01-6 Carcinogenic 21/10/2014 21/04/2016
16 Chromium trioxide EC No: 215-607-8 CAS No: 1333-82-0 Carcinogenic Mutagenic 21/03/2016 21/09/2017
17 Acids generated from chromium trioxide and their oligomers Carcinogenic 21/03/2016 21/09/2017
18 Sodium dichromate EC No: 234-190-3 CAS No: 10588-01-9, 7789-12-0 Carcinogenic Mutagenic Toxic for reproduction 21/03/2016 21/09/2017
19 Potassium dichromate EC No: 231-906-6 CAS No: 7778-50-9 Carcinogenic Mutagenic Toxic for reproduction 21/03/2016 21/09/2017
20 Ammonium dichromate EC No: 232-143-1 CAS No: 7789-09-5 Carcinogenic Mutagenic Toxic for reproduction 21/03/2016 21/09/2017
21 Potassium chromate EC No: 232-140-5 CAS No: 7789-00-6 Carcinogenic Mutagenic 21/03/2016 21/09/2017
22 Sodium chromate EC No: 231-889-5 CAS No: 7775-11-3 Carcinogenic Mutagenic Toxic for reproduction 21/03/2016 21/09/2017
23 Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline EC No: 500-036-1 CAS No: 25214-70-4 Carcinogenic 22/02/2016 22/08/2017
24 Arsenic acid EC No: 231-901-9 CAS No: 7778-39-4 Carcinogenic 22/02/2016 22/08/2017
25 Bis(2-methoxyethyl) ether EC No: 203-924-4 CAS No: 111-96-6 Toxic for reproduction 22/02/2016 22/08/2017
26 1,2-dichloroethane (EDC) EC No: 203-458-1 CAS No: 107-06-2 Carcinogenic 22/05/2016 22/11/2017
27 2,2′-dichloro-4,4′-methylenedianiline (MOCA) EC No:  202-918-9 CAS No:  101-14-4 Carcinogenic 22/05/2016 22/11/2017
28 Dichromium tris(chromate) EC No: 246-356-2 CAS No: 24613-89-6 Carcinogenic 22/07/2017 22/01/2019
29 Strontium chromate EC No: 232-142-6 CAS No: 7789-06-2 Carcinogenic 22/07/2017 22/01/2019
30 Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate EC No: 234-329-8 CAS No: 11103-86-9 Carcinogenic 22/07/2017 22/01/2019
31 Pentazinc chromate octahydroxide EC No: 256-418-0 CAS No: 49663-84-5 Carcinogenic 22/07/2017 22/01/2019
32 1-bromopropane (n-propyl bromide) EC No: 203-445-0 CAS No: 106-94-5 Toxic for reproduction 04/01/2019 04/07/2020
33 Diisopentyl phthalate EC No:  210-088-4 CAS No:  605-50-5 Toxic for reproduction 04/01/2019 04/07/2020
34 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich EC No: 276-158-1 CAS No: 71888-89-6 Toxic for reproduction 04/01/2019 04/07/2020
35 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters EC No: 271-084-6 CAS No: 68515-42-4 Toxic for reproduction 04/01/2019 04/07/2020
36 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester, branched and linear EC No: 284-032-2 CAS No: 84777-06-0 Toxic for reproduction 04/01/2019 04/07/2020
37 Bis(2-methoxyethyl) phthalate EC No: 204-212-6 CAS No: 117-82-8 Toxic for reproduction 04/01/2019 04/07/2020
38 Dipentyl phthalate EC No: 205-017-9 CAS No: 131-18-0 Toxic for reproduction 04/01/2019 04/07/2020
39 n-pentyl-isopentylphthalate EC No: 933-378-9 CAS No: – Toxic for reproduction 04/01/2019 04/07/2020
40 Anthracene oil A complex combination of polycyclic aromatic hydrocarbons obtained from coal tar having an approximate distillation range of 300°C to 400°C (572°F to 752°F). Composed primarily of phenanthrene, anthracene and carbazole. EC No: 292-602-7 CAS No: 90640-80-5 Carcinogenic PBT vPvB 04/04/2019 04/10/2020
41 Pitch, coal tar, high-temp. The residue from the distillation of high temperature coal tar. A black solid with an approximate softening point from 30°C to 180°C (86°F to 356°F). Composed primarily of a complex mixture of three or more membered condensed ring aromatic hydrocarbons. EC No: 266-028-2 CAS No: 65996-93-2 Carcinogenic PBT vPvB 04/04/2019 04/10/2020
42 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues Endocrine disrupting properties 04/07/2019 04/01/2021
43 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof Endocrine disrupting properties 04/07/2019 04/01/2021
44 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear EC No: 271-093-5 CAS No: 68515-50-4 Toxic for reproduction (category 1B) 27 August 2021 27 February 2023
45 Dihexyl phthalate EC No: 201-559-5 CAS No: 84-75-3 Toxic for reproduction (category 1B) 27 August 2021 27 February 2023
46 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters; 1,2-benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters with ≥ 0,3 % of dihexyl phthalate (EC No 201-559-5) EC No: 271-094-0; 272-013-1 CAS No: 68515-51-5; 68648-93-1 Toxic for reproduction (category 1B) 27 August 2021 27 February 2023
47 Trixylyl phosphate EC No: 246-677-8 CAS No: 25155-23-1 Toxic for reproduction (category 1B) 27 November 2021 27 May 2023
48 Sodium perborate; perboric acid, sodium salt EC No: 239-172-9; 234-390-0 CAS No: – Toxic for reproduction (category 1B) 27 November 2021 27 May 2023
49 Sodium peroxometaborate EC No: 231-556-4 CAS No: 7632-04-4 Toxic for reproduction (category 1B) 27 November 2021 27 May 2023
50 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1- yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2- (4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl- 1,3-dioxane [2] [covering any of the indivi­dual stereoisomers of [1] and [2] or any com­bination thereof] EC No: – CAS No: – vPvB 27 February 2022 27 August 2023
51 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentyl­phenol (UV-328) EC No: 247-384-8 CAS No: 25973-55-1 PBT, vPvB 27 May 2022 27 November 2023
52 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2- yl)phenol (UV-327) EC No: 223-383-8 CAS No: 3864-99-1 vPvB 27 May 2022 27 November 2023
53 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6- (sec-butyl)phenol (UV-350) EC No: 253-037-1 CAS No: 36437-37-3 vPvB 27 May 2022 27 November 2023
54 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) EC No: 223-346-6 CAS No: 3846-71-7 PBT, vPvB 27 May 2022 27 November 2023

Látky zaradené do Autorizačného zoznamu (6. február, 2020)

EKOTOX CENTERS

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 45943712 / e-mail ekotox(at)ekotox.eu
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov
Linkedin: ekotoxsk