Ochrana osobných údajov – Ekotoxikologické centrum

Ochrana osobných údajov – Ekotoxikologické centrum

Ochrana osobných údajov – Táto stránka by Vám mala pomôcť objasniť, ktoré údaje zbierame, čo s nimi robíme a ako môžete uplatniť svoje práva týkajúce sa Vašich osobných údajov.

Ochranu súkromia a Vašich osobných údajov považujeme za veľmi dôležitú. S Vašimi osobnými údajmi nakladáme výhradne v súlade s platnou legislatívou, hlavne nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR).

Aké údaje zbierame?

Zbierame iba údaje, pri ktorých k tomu máme nejaký dôvod alebo Váš súhlas. Tieto údaje môžu byť:

  • Meno a priezvisko
  • E-mail, telefónne číslo
  • IČO, DIČ, adresa
  • Cookies, IP adresa.

Tieto údaje uchovávame po dobu 3 rokov pokiaľ nám dlhšiu dobu neukladajú právne predpisy. Pri spracovávaní Vašich osobných údajov nám pomáhajú títo spracovatelia:

Kedy údaje zbierame?

Údaje zbierame iba vtedy, keď k tomu máme niektorý z oprávnených dôvodov. Takže pokiaľ:

  • ste k tomu udelili dobrovoľný súhlas,
  • je spracovanie nevyhnutné pre plnenie našich povinností, ktoré vyplývajú z uzatvorenia zmlúv; môže sa týkať zasielania správ, notifikácií a potvrdení, ktoré sú spojené s vykonaním dohodnutej služby,
  • je spracovanie nevyhnutné pre splnenie našich povinností, ktoré nám ukladajú právne predpisy,
  • je spracovanie nevyhnutné k zaisteniu ochrany našich práv a právom chránených záujmov,
  • spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov príslušného správcu či tretej strany, okrem prípadov, kedy pred týmito záujmami majú prednosť záujmy a základné práva a slobody subjektu údajov vyžadujúcich ochranu osobných údajov.

 

Používame cookies?

Ako väčšina stránok na internete, aj my využívame tzv. cookies. Viac informácií nájdete na samostatnej stránke – link na cookies.

Tým, že používate náš web, dávate najavo súhlas s pravidlami používania tejto stránky. Pokiaľ s nimi nesúhlasíte, prosíme, nepoužívajte náš web.

Kde môžete uplatniť námietky so spracovaním osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, resp. doplnenie, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenositeľnosť údajov, právo vzniesť námietky, právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnymi či obdobnými účinkami, zahrňujúce aj profilovanie môžete uplatniť cez email na ekotox(at)ekotox.sk.

Tieto pravidlá boli naposledy upravené 24.5.2018

Ochrana osobných údajov.

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA, s.r.o.

Tomášikova 10/F
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
Mobil: +421 903 413 711
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

IČO: 31 437 443
DIČ: 2020362949
IČ DPH: SK 2020362949

Ochrana osobných údajov - Ekotoxikologické centrum