Exportné služby USA

Vývoz chemických látok a zmesí do USA

Vývoz chemických látok a zmesí do USA – Ekotoxikologické centrá v spolupráci s expertmi americkej spoločnosti ToxSci Advisors poskytujú konzultačné služby, komplexné služby a poradenstvo pri vývoze chemických látok a zmesí do USA, Kanady, Južnej Kórei a ďalších krajín. Ponúkame naše skúsenosti s uvedením nových produktov na americký trh spolu s kontaktami na dôležité inštitúcie zodpovedné za kontrolu a prevádzku amerického trhu s chemickými látkami a zmesami.

Získajte dovoznú licenciu alebo povolenie

Vo väčšine prípadov nebudete potrebovať licenciu na dovážanie tovaru do USA. Niektoré agentúry však môžu vyžadovať licenciu alebo povolenie alebo inú certifikáciu pre niektoré dovážané tovary.

Postupujte podľa tohto kontrolného zoznamu, aby ste predišli problémom pri importovaní:

 • Skontrolujte požiadavky federálnych agentúr. Pokyny z US Customs a Border Protection (CBP) opisujú typy položiek, ktoré môžu vyžadovať licenciu alebo povolenie, s kontaktnými informáciami pre príslušnú agentúru.
 • Obráťte sa na miestny vstupný prístav, ktorý použijete na importovanie tovaru pre detailné požiadavky na import a ďalšie informácie o procese.
 • Dokonca aj keď nepotrebujete dovoznú licenciu, musíte vyplniť formuláre CBP do 15 kalendárnych dní od dátumu, keď zásielka dorazí do prístavu vstupu do USA. Nezabudnite uviesť číslo dovozcu vo všetkých týchto formulároch.
 • Vaše číslo dovozcu je vaše registračné číslo IRS. Ak nemáte toto číslo alebo nevlastníte podnik, potom je číslo vášho dovozcu vaše číslo sociálneho poistenia (SSN).
 • Môžete tiež požiadať o CBP pridelené číslo vyplnením CBP Formulár 5106 () a prezentovať ho na vstupnej pobočke na prístave CBP vstupu.

  Získajte vývoznú licenciu alebo povolenie

Väčšina položiek vyvážaných zahraničnému kupujúcemu nevyžaduje vývoznú licenciu. Všetky položky však podliehajú zákonom a predpisom o kontrole vývozu.

Najlepším spôsobom, ako zistiť, či daná položka vyžaduje exportnú licenciu, je skontrolovať, ktorá inštitúcia upravuje položku, ktorú sa pokúšate exportovať. Vyhľadajte zoznam federálnych oddelení a agentúr, aby ste zistili, či potrebujete exportnú licenciu pre váš produkt.

V spolupráci s poradcami spoločnosti ToxSci zabezpečujeme, aby naši kanadskí a americkí zákazníci mali prístup k odborným znalostiam širokej škály regulačných služieb v Spojených štátoch.

Tieto služby zahŕňajú:

 • FDA cGMP Compliance pre bezpečnosť potravín, Federal Food Drug and Cosmetics Act, USP a ďalšie normy kvality
 • Nové zistenia liekov a vývoj produktov
 • Pracovné hraničné riziko
 • Posúdenie rizika pre ľudí a životné prostredie
 • TSCA Compliance – CDX a CDR, stratégie hodnotenia rizík
 • Podpora pri súdnych sporoch a odborné svedectvo
 • Forenzná toxikologická štúdia a svedectvo
 • Kontaktujte nás a vyhnite sa tak možným problémom.

Kontaktujte nás a vyhnite sa tak možným problémom.

Mohlo by Vás zaujímať: