Pravidlá pre hlásenie bezpečnostných incidentov

Nahlasovanie

Pre nahlásenie bezpečnostného incidentu zašlite, prosím, všetky požadované informácie uvedené nižšie na: security@ekotoxcenters.eu

Kontaktné údaje: názov, spoločnosť, krajina

Podrobnosti o incidente:

  • názov produktu/projektu
  • akákoľvek špeciálna konfigurácia potrebná na reprodukovanie problému
  • podrobné pokyny na reprodukovanie problému
  • dôkaz o zneužití kódu
  • vplyv problému vrátane toho, ako by útočník mohol problém zneužiť

Overenie

Ekotox analyzuje nahlásený problém. Potvrdenie incidentu by malo trvať maximálne 10 dní. Potom dostanete naše vyhlásenie na váš e-mail.

Ak je incident rozpoznaný, Ekotox analyzuje príčinu a určí najlepšie riešenie problému.

Zverejnenie

Pred verejným zistením tejto zraniteľnosti dodržujte lehotu 90 dní.