Regulatory risk R&D – posúdenie chemickej látky z hľadiska nebezpečnosti a možných regulačných opatrení

Klient

Výrobca materiálov pre automobilový priemysel.

Širšie súvislosti

Vývoj a zavedenie nových materiálov/výrobkov v automobilovom priemysle je časovo a finančne náročný proces, takže je dôležité, aby žiadna súčasť nového materiálu nebola aktuálne asti predmetom reštrikcií, súčasťou autorizačného procesu, alebo iných regulačných opatrení. 

Ciele projektu

Ekotoxikologické centrum bolo požiadané analyzovať aktuálne a potenciálne regulačné riziká pre použitie predmetnej kľúčovej chemickej látky v novovyvíjanom materiáli na základe vyhodnotenia toxikologických a ekotoxikologických vlastností látky a regulačného prehľadu.

Prístup

Ekotox team vykonal literárnu rešerž zameranú na toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti predmetnej látky pre zdravie ľudí a životné prostredie spolu s prehľadom aktuálnych regulačných opatrení a opatrení ktoré sú iniciované, plánované alebo v štádiu rozhodovania.

Výstupy projektu

R&D Správa o regulačných rizikách s výhľadom na 5-10 rokov.

Ekotox team
Martin Murín
Martina Kubáňová

Autorizácia Viac aktuálne projekty O nás Kontaktujte nás