Očakávané predĺženie preskúmania biocídnych účinných látok zo strany EÚ

Očakávané predĺženie preskúmania biocídnych účinných látok zo strany EÚ

Očakávané predĺženie preskúmania biocídnych účinných látok zo strany EÚ

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/1398 zo 14. marca 2024,

Zabezpečuje pokračovanie pracovného programu systematického preskúmania všetkých existujúcich účinných látok používaných v biocídnych výrobkoch. Ktorý sa začal v súlade s článkom 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES.

Pracovný program, ktorý sa má vykonať, je naplánovaný na 31. decembra 2024, jeho vykonávanie sa však výrazne oneskoruje z dôvodu zdrojov členských štátov, vznikajúcich technických problémov a vypracovania usmernení a zavedenia nových vedeckých kritérií vytvorených na určenie vlastností narúšajúcich endokrinný systém.

Vzhľadom na to, že pracovný program sa nebude vykonávať do 31. decembra 2024, je potrebné predĺžiť jeho trvanie do roku 2030, čo Komisia považuje za vhodné.

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ):  eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401398

Webová stránka spoločnosti Ekotox Biocídy: https://ekotoxcenters.eu/biocidy/