DIGITÁLNE OZNAČOVANIE  = DIGITÁLNA ETIKETA 

  • informácie na digitálnej etikete prístupné prostredníctvom nosiča údajov;
  • informácie na digitálnej etikete sa musia dať vyhľadávať;
  • informácie na digitálnej etikete musia byť prístupné všetkým používateľom v Únii;
  • digitálna etikety musí byť prístupný bezplatne;
  • digitálna etiketa musí byť prístupný prostredníctvom digitálnych technológií, ktoré sa bežne používajú a sú kompatibilné so všetkými hlavnými operačnými systémami a prehliadačmi;
  • uchovávať počas 10 rokov od okamihu uvedenia detergentu alebo povrchovo aktívnej látky na trh.