Expozičný scenár – kontrola rizík v podniku

Expozičný scenár – kontrola rizík v podniku

Expozičný scenár – Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o ponúka :

  • vypracovanie expozičného scenára pre identifikáciu použitia
  • kontrola použitia chemických látok (súlad s podmienkami ES)
  • vypracovanie protokolu o súlade s podmienkami ES
  • škálovanie – úprava parametrov ES

Expozičné scenáre (ES) sa niekedy poskytujú s kartami bezpečnostných údajov (KBÚ). Spoločne sa nazývajú rozšírené karty bezpečnostných údajov (eKBÚ). Expozičné scenáre sumarizujú kľúčové informácie z hodnotenia
chemickej bezpečnosti vypracovaného na účely registrácie látky podľa nariadenia REACH. Opisujú odporúčanie registrujúceho, aby bolo možné kontrolovať expozíciu pracovníkov, spotrebiteľov a životného prostredia
s cieľom zaistiť bezpečné používanie danej látky.

ECHA: O EXPOZIČNÝCH SCENÁROCH REACH/CLP tipy pre používateľov chemických látok

Následný užívateľ je povinný aplikovať opatrenia opísané v expozičnom scenári alebo prijať alternatívne opatrenia.

Ponúkame webináre so zameraním na problematiku expozičných scenárov, nariadení CLP a REACH a tiež individuálne on-line konzultácie: https://reachtraining.eu/skolenia-sk

Budeme radi, keď nám zavoláte, alebo napíšete o Vašej situácii a my Vám na základe osobitného prístupu ku každému zákazníkovi poskytneme základné informácie spolu s našou cenovou ponukou.

  • E-mail: ekotox(at)ekotox.sk,
  • Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223

Viac informácii o expozičnom scenári.

Nestrácajte čas a napíšte nám Vášu otázku Uveďte stručne Vášu otázku a kontaktné údaje

Kontaktný form.