Účinná látka

Predtým, ako uvediete biocídny výrobok na trh pre konkrétny typ výrobku, musíte sa ubezpečiť, že je účinná látka schválená pre daný typ výrobku, alebo je predmetom preskúmania daného typu výrobku alebo je uvedená v prílohe I k BPR ( zoznam účinných látok, ktoré sa môžu používať vo výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje zjednodušený postup autorizácie).

Ak vaša účinná látka nie je
• schválené pre váš typ produktu (nie je na zozname Únie);
• predmetom preskúmania daného typu výrobku; alebo
• uvedená v prílohe I k BPR  (zoznam účinných látok, ktoré sa môžu používať vo výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje zjednodušený postup autorizácie)

potom nemôžete uviesť biocídny výrobok na trh – namiesto toho by ste museli podporovať svoju účinnú látku prostredníctvom aktívneho procesu posudzovania a schvaľovania podľa nariadenia alebo predložiť žiadosť o zmenu a doplnenie prílohy I k BPR EÚ a získať povolenie pre tento výrobok v súlade s relevantným procesom.

Existujúce účinné látky

Ak váš biocídny výrobok obsahuje existujúcu účinnú látku, ktorá prešla procesom preskúmania a rozhodnutie o schválení (vykonávacie nariadenie Komisie) bolo uverejnené v rámci BPR EÚ pre príslušný typ výrobku (pre váš výrobok), musíte požiadať o autorizácia výrobku do dátumu schválenia účinnej látky. Dátum schválenia účinnej látky je uvedený v rozhodnutí o schválení (vykonávacie nariadenie Komisie) uverejnenom Európskou komisiou.

Nové účinné látky

Ak váš biocídny výrobok obsahuje novú účinnú látku, ktorá prešla procesom posudzovania a rozhodnutie o schválení (vykonávacie nariadenie Komisie) bolo uverejnené v rámci BPR EÚ pre príslušný typ výrobku (pre váš výrobok), musíte požiadať o autorizáciu výrobku a získať povolenie pred tým, ako bude výrobok dostupný na trhu, pretože prechodné ustanovenia článku 89 BPR EÚ sa nevzťahujú na nové účinné látky.

ŠKOLENIA a WEBINÁRE:

https://trainingeu.eu/