Autorizácia Únie

BPR zavádza možnosť autorizovať určité biocídne výrobky (BP) na úrovni Únie. Autorizácia Únie umožňuje spoločnostiam umiestňovať svoje BP na trh v celej EÚ / EHP bez potreby získania jednotných vnútroštátnych autorizácií. Autorizácia Únie poskytuje vo všetkých členských štátoch rovnaké práva a povinnosti ako tie, ktoré poskytujú vnútroštátne autorizácie.

Autorizácia Únie sa môže udeľovať výrobkom s podobnými podmienkami použitia v celej EÚ. Niektoré BP sú vylúčené z UA, konkrétne: BP, ktoré obsahujú účinné látky, ktoré spĺňajú kritériá vylúčenia (článok 5 BPR) a 90 biocídnych výrobkov z PT 14, 15, 17, 20 a 21. Je možné požiadať o autorizáciu Únie aj pre skupinu biocídnych výrobkov (BPF). Príslušné ustanovenia týkajúce sa autorizácie Únie sú stanovené v kapitole VIII BPR.

Na autorizáciu Únie sa možno pozerať ako na alternatívu k žiadosti o vnútroštátnu autorizáciu, po ktorej nasleduje vzájomné uznávanie za predpokladu, že výrobky patria do oprávnených PT.

Odporúča sa uskutočniť predbežné predloženie šesť mesiacov vopred. Potenciálny žiadateľ o autorizáciu Únie by mal urobiť predbežné predloženie agentúre ECHA čo najskôr, najneskôr však šesť mesiacov pred predpokladaným dátumom predloženia žiadosti o autorizáciu Únie. Predbežné predloženie slúži na potvrdenie, či:

  • -výrobok spadá do rozsahu pôsobnosti BPR;
  • -výrobok má podobné podmienky použitia v celej EÚ; a
  • -že bol identifikovaný vhodný PT.