Technická ekvivalencia

Zámerom ustanovenia článku 54 nariadenia o biocídnych výrobkoch (EÚ č. 528/2012 BPR) je umožniť Európskej chemickej agentúre ECHA určiť podobnosť chemického zloženia a profilu nebezpečnosti účinných látok, ktoré sa môžu líšiť od hodnoteného zloženia, na účely schválenia (referenčný zdroj).

Posúdenie technickej ekvivalencie (TE) sa vyžaduje, ak sa účinná látka, ktorá sa má použiť v biocídnom výrobku (BP), líši od referenčného zdroja schválenej účinnej látky tým, že má odlišný výrobný proces, iné výrobné miesto alebo iného výrobcu.

Pozitívne rozhodnutie o TE účinnej látky vydané agentúrou ECHA je vyžadovaným prvkom žiadosti o povolenie BP (delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 837/2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k BPR).