Registrácia/notifikácia biocídneho výrobku podľa prechodných ustanovení

Registrácia/notifikácia biocídneho výrobku
Registrácia biocídnych výrobkov sa uplatňuje iba na výrobky pred schválením účinných látok pre daný typ výrobku v EÚ. Biocídne výrobky, ktoré obsahujú účinné látky podporované v rámci Programu preskúmania na úrovni EÚ („existujúce účinné látky pre daný typ výrobku“) musia byť registrované podľa národných ustanovení (na Slovensku je to zákon o biocídnych výrobkoch č. 319/2013 (§ 20 ods. 1, b) až e)).

Registrácia/notifikácia biocídneho výrobku
Viac:
https://www.mhsr.sk/obchod/centrum-pre-chemicke-latky-a-pripravky/biocidy/prechodne-registracie

Číslo Typ výrobku Opis

Hlavná skupina 1: Dezinfekčné prostriedky

Tieto typy výrobkov nezahŕňajú čistiace prostriedky, ktoré nemajú mať biocídny účinok, vrátane tekutých a práškových pracích prostriedkov a podobných výrobkov.

Výrobky typu 1 Osobná hygiene človeka Výrobky v tejto skupine sú biocídne výrobky, ktoré sa používajú na osobnú hygienu človeka, aplikujú na ľudskú pokožku alebo pokožku hlavy alebo pri kontakte s ňou, pričom primárnym účelom je dezinfekcia takejto pokožky.
Výrobky typu 2 Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá Výrobky určené na dezinfekciu povrchov, materiálov, vybavenia a nábytku, ktoré a nepoužívajú na priamy kontakt s potravinami alebo krmivami. Medzi oblasti použitia patria okrem iného bazény, akváriá, voda na kúpanie a iné vody; klimatizačné systémy; a steny a podlahy v súkromných, verejných a priemyselných priestoroch a iných priestoroch určených na profesijné aktivity.

Výrobky, ktoré sa používajú na dezinfekciu vzduchu, vody, ktorá nie je určená na spotrebu ľuďmi či zvieratami, chemických toaliet, odpadovej vody, nemocničného odpadu a pôdy..

Výrobky, ktoré sa používajú ako algicídy na ošetrovanie bazénov, akvárií a iných vôd a na nápravné ošetrovanie stavebných materiálov .

Výrobky, ktoré sa majú použiť ako súčasť textilných materiálov, tkanín, masiek, náterov a iného tovaru či materiálov s cieľom vyrobiť ošetrený tovar s dezinfekčnými vlastnosťami.

Výrobky typu 3 Veterinárna hygiena Výrobky, ktoré sa používajú na účely veterinárnej hygieny, ako napríklad dezinfekčné prostriedky, dezinfekčné mydlá, výrobky pre ústnu alebo telesnú hygienu alebo výrobky s antimikrobiálnou funkciou .

Výrobky, ktoré sa používajú na dezinfekciu materiálov a povrchov spojených s umiestnením alebo prepravou zvierat.

Výrobky typu 4 Oblasť potravín a krmív Výrobky, ktoré sa používajú na dezinfekciu zariadení, zásobníkov, potrieb na konzumáciu, povrchov alebo potrubí súvisiacich s výrobou, prepravou, skladovaním alebo konzumáciou potravín alebo krmív (vrátane pitnej vody) pre ľudí a zvieratá.

Výrobky, ktoré sa používajú na impregnovanie materiálov, ktoré sa môžu dostať do styku s potravinami.

Výrobky typu 5 Pitná voda Výrobky, ktoré sa používajú na dezinfekciu pitnej vody (pre ľudí a zvieratá).
Číslo Typ výrobku Opis

Hlavná skupina 2: Konzervačné látky

Pokiaľ nie je uvedené inak, medzi tieto typy výrobkov patria len výrobky na zabránenie vývoja mikróbov a rias.

Výrobky typu 6 Konzervačné prostriedky používané počas skladovania výrobkov Výrobky, ktoré sa používajú na ochranu vyrobených výrobkov (iných ako potraviny alebo krmivá, kozmetické alebo zdravotnícke výrobky, alebo lekárske prístroje) a ktoré potláčajú mikrobiálnu kontamináciu s cieľom zabezpečiť ich skladovateľnosť. .
Výrobky, ktoré sa používajú ako ochranné prostriedky na skladovanie alebo používanie rodenticídnych, insekticídnych alebo iných návnad.
Výrobky typu 7 Prostriedky na konzerváciu povlakov Výrobky, ktoré sa používajú na ochranu filmov alebo náterov prostredníctvom potláčania mikrobiálneho znehodnotenia alebo rastu rias, aby chránili počiatočné vlastnosti povrchu materiálov alebo predmetov, ako napr. náterov, plastov, tesniacich materiálov, adhezív na murivo, viazačov, papiera, umeleckých diel.
Výrobky typu 8 Prostriedky na konzerváciu dreva Výrobky, ktoré sa používajú na ochranu dreva vrátane reziva a výrobkov z dreva pred organizmami, ktoré drevo ničia alebo deformujú, vrátane hmyzu.
Tento typ výrobkov zahŕňa výrobky na preventívnu ochranu i na ošetrenie dreva.
Výrobky typu 9 Konzervačné prostriedky na vlákna, kožu, gumu a polymerizované materiály Výrobky, ktoré sa používajú na ochranu vláknitých alebo polymerizovaných materiálov, akými sú koža, guma alebo papier, alebo textilných výrobkov, potláčaním mikrobiálneho znehodnotenia.
Tento typ výrobku zahŕňa biocídne výrobky, ktoré antagonizujú osídľovanie povrchu materiálov mikroorganizmami, a preto obmedzujú vznik zápachu alebo mu bránia a/alebo majú iné užitočné vlastnosti.
Výrobky typu 10 Konzervačné prostriedky na stavebné materiály Výrobky, ktoré sa používajú na ochranu muriva, kompozitných materiálov alebo iných stavebných materiálov s výnimkou dreva, potláčaním pôsobenia mikroorganizmov a rias.
Výrobky typu 11 Konzervačné prostriedky na chladiace a spracovateľské systémy využívajúce kvapaliny Výrobky, ktoré sa používajú na ochranu vody alebo iných kvapalín používaných v chladiacich a spracovateľských systémoch prostredníctvom kontroly škodlivých organizmov, ako sú mikróby, riasy a lastúrniky.
Výrobky, ktoré sa používajú na dezinfekciu pitnej vody alebo vody určenej do bazénov, nie sú do tohto typu výrobkov zaradené.
Výrobky typu 12 Konzervačné prostriedky proti tvorbe slizu Výrobky, ktoré sa používajú na predchádzanie alebo potláčanie tvorby slizu na materiáloch, zariadeniach a konštrukciách používaných v priemyselných procesoch, napr. na dreve, celulóze, pórovitých materiáloch používaných pri ťažbe ropy.
Výrobky typu 13 Konzervačné prostriedky na kvapaliny na opracúvanie a rezanie Výrobky na ochranu proti mikrobiálnemu znehodnoteniu kvapalín, ktoré sa používajú na opracúvanie alebo rezanie kovov, skla alebo iných materiálov..
Číslo Typ výrobku Opis

Hlavná skupina 3: Ochrana proti škodcom

Výrobky typu 14 Rodenticídy Výrobky, ktoré sa používajú na ochranu proti myšiam, potkanom alebo iným hlodavcom, a to inými spôsobmi ako ich odpudzovaním alebo priťahovaním.
Výrobky typu 15 Avicídy Výrobky, ktoré sa používajú na ochranu proti vtákom, a to inými spôsobmi ako ich odpudzovaním alebo priťahovaním.
Výrobky typu 16 Moluskocídy, vermicídy a výrobky na ochranu proti iným bezstavovcom Výrobky, ktoré sa používajú na ochranu proti mäkkýšom, červom a bezstavovcom, ktoré nepatria do iného typu výrobkov, a to inými spôsobmi ako ich odpudzovaním alebo priťahovaním.
Výrobky typu 17 Piscitídy Výrobky, ktoré sa používajú na ochranu proti rybám, a to inými spôsobmi ako ich odpudzovaním alebo priťahovaním.
Výrobky typu 18 Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom Výrobky, ktoré sa používajú na ochranu proti článkonožcom (napr. hmyzu, pavúkom a kôrovcom), a to inými spôsobmi ako ich odpudzovaním alebo priťahovaním.
Výrobky typu 19 Repelenty a atraktanty Výrobky, ktoré sa používajú na ochranu proti škodlivým organizmom (bezstavovcom ako napríklad blchy, stavovcom ako napríklad vtáky, ryby, hlodavce) prostredníctvom ich odpudzovania alebo priťahovania vrátane tých, ktoré sa používajú na ľudskú alebo veterinárnu hygienu, či už priamou aplikáciou na pokožku alebo nepriamo v prostredí ľudí alebo zvierat.
Výrobky typu 20 Ochrana proti iným stavovcom

Výrobky, ktoré sa používajú na ochranu proti stavovcom

Výrobky, ktoré sa používajú na ochranu proti stavovcom, ktoré nie sú zahrnuté v iných typoch výrobkov z tejto hlavnej skupiny, a to inými spôsobmi ako ich odpudzovaním alebo priťahovaním.
Číslo Typ výrobku Opis

Hlavná skupina 4: Iné biocídne výrobky

Výrobky typu  21 Výrobky proti hnilobe Výrobky, ktoré sa používajú na reguláciu rastu a usadzovania hnilobných organizmov (mikróbov a vyšších foriem rastlinných alebo živočíšnych druhov) na plavidlách, materiáloch alebo zariadeniach používaných vo vode.
Výrobky typu 22 Tekutiny na balzamovanie a preparovanie Výrobky, ktoré sa používajú na dezinfekciu a konzerváciu ľudských alebo zvieracích mŕtvol alebo ich častí.

Registrácia/notifikácia biocídneho výrobku

ŠKOLENIA a WEBINÁRE: https://trainingeu.eu/