Archív

Ekotox Newslwtter
28. July 2022 / aktuality

EkotoxInfo 07/2022

Hlavné témy: vybrané novinky z chemickej a súvisiacej legislatívy: DDAC – blíži sa schválenie biocídnych účinných látokPrávny postup vykonávania zmien...
Read More
SSdB
22. July 2022 / aktuality

SSbD – Safe and sustainable by design

SSdB - JRC Technical Report zverejnený - Safe and sustainable by design chemicals and materials (design pre bezpečné a trvalo udržateľné chemické látky a materiály)
Read More
Blue Guide
6. July 2022 / aktuality

Aktualizácia Modrej príručky

Niebieski przewodnik. Komisja Europejska opublikowała aktualizację Niebieskiego Przewodnika, który zawiera informacje o wdrażaniu unijnych przepisów dotyczących produktów i ich wdrażania na rynek europejski. Jest to zbiór informacji o prawie produktowym. Przewodnik ma na celu lepsze zrozumienie przepisów UE dotyczących produktów oraz ułatwienie ich jednolitego stosowania we wszystkich sektorach na całym jednolitym rynku.
Read More
toxic
5. July 2022 / aktuality

Nariadenie CLP – právna procedúra pre implementáciu zmien

CLP je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, preto by sa všetky zmeny a doplnenia nariadenia mali prijať v rámci riadneho legislatívneho postupu, avšak Európska komisia bola splnomocnená na zmenu a doplnenie určitých častí, takže v praxi môže zmeniť a doplniť prílohy a niektoré články prostredníctvom delegovaného aktu namiesto riadneho legislatívneho postupu.
Read More
stay on the market
26. June 2022 / aktuality

DDAC – schválenie biocídnej účinnej látky sa blíži

Didecyldimethylammonium chloride (DDAC) bude ako aktívna látka biocídnych výrobkov schválená pre PT 1 a PT 2 začiatkom roka 2024.
Read More
Ekotox Newslwtter
22. June 2022 / aktuality

EkotoxInfo 06/2022

Hlavné témy: vybrané novinky z chemickej a súvisiacej legislatívy: Nová definícia nanomateriáluPOP´s Perzistentné organické znečisťujúce látkyZhrnutie činnosti výborov RAC a...
Read More
Ekotox Newslwtter
30. May 2022 / aktuality

EkotoxInfo 05/2022

Hlavné témy: vybrané novinky z chemickej a súvisiacej legislatívy: ATP-18 k nariadeniu CLPOverovanie veľkosti spoločnosti a úpravy v systéme REACH-ITĎalšia...
Read More
Povinnosti pri uvádzaní biocídnych výrobkov na trh – schvaľovanie účinných látok a autorizácia biocídnych výrobkov
20. May 2022 / aktuality, biocídy

Povinnosti pri uvádzaní biocídnych výrobkov na trh – schvaľovanie účinných látok a autorizácia biocídnych výrobkov

Prihlásiť sa na webinár „biocídne výrobky v "bode zlomu" – AUTORIZÁCIA BP“ Termín: 21. júna 2022 Všetky biocídne výrobky musia...
Read More
Ekotox Newslwtter
9. May 2022 / aktuality

EkotoxInfo 04/2022

Aktualizácia kariet bezpečnostných údajov do konca roka 2022Mapovanie potenciálne škodlivých chemických látokZávery marcového zasadnutia Výboru pre biocídne výrobkyZávery zo zasadnutia...
Read More
SK registracia
6. May 2022 / aktuality

Plán obmedzení EÚ do roku 2030

Dňa 25. apríla 2022 Európska komisia zverejnila „Cestovnú mapu obmedzení“ ako súčasť chemickej stratégie EÚ. V žiadnom prípade nie je...
Read More
1 2 3 9