Archív

Antverpská deklarácia

Existuje naliehavá potreba jasnosti, predvídateľnosti a dôvery v Európu a jej priemyselnú politiku. 73 vedúcich predstaviteľov európskeho priemyslu z takmer...
Read More

Methylparaben v kozmetických výrobkoch – nové stanovisko 

Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov SCCS - STANOVISKO k metylparabénu (CAS č. 99-76-3, EC č. 202-785-7) prijaté písomným postupom 14....
Read More

Päť nebezpečných chemikých látok bolo pridaných do zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia EÚ REACH 

Agentúra ECHA pridala na zoznam kandidátskych látok päť nových chemikálií.  Jedna z nich je toxická pre reprodukciu, tri sú veľmi...
Read More

Aktualizácia nariadenia EÚ CLP 01/2024 – 21. ATP 

Aktualizácia nariadenia EÚ CLP 01/2024 – 21. ATP  21. ATP k nariadeniu CLP EÚ bolo zverejnené 5. januára 2024. Obsahuje...
Read More

Dátum súladu alebo koniec prechodného obdobia – čo potrebujete vedieť 

Dátum splnenia oznámení toxikologickým centrám - 1. január 2024 - nie je okamžitým konečným termínom.   Skôr nariaďuje, aby od tohto...
Read More

Priority presadzovania práva na úrovni EÚ na roky 2024 – 2025 

V nadchádzajúcich rokoch (2024 – 2025) sa ECHA fórum pre presadzobvanie práva a BPRS (Biocidal Products Regulation Subgroup) zamerajú na...
Read More

Nebezpečné chemikálie sa nachádzajú v mnohých spotrebiteľských výrobkoch 

ECHA/NR/23/33  V celoeurópskom projekte presadzovania práva Fóra pre presadzovania práva agentúry ECHA sa zistili nadmerné množstvá nebezpečných chemických látok, ako...
Read More
Mikroplasty

Európska komisia prijala opatrenia na obmedzenie zámerne pridávaných mikroplastov

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2055 z 25. septembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a...
Read More
PVC

Agentúra ECHA identifikuje riziká plynúce z PVC aditív a uvoľňovania mikročastíc

Pri skúmaní Európskej agentúry pre chemické látky (ECHA) sa zistilo, že niektoré látky pridávané do polyvinylchloridových (PVC) plastov, ako plastifikátory,...
Read More
biocidy

Každý tretí kontrolovaný biocídny výrobok nieje sú v súlade s právnymi požiadavkami

V rámci celoeurópskeho projektu presadzovania sa zistilo približne 60 účinných látok v biocídnych výrobkoch, ktoré nie sú povolené na trhoch...
Read More
1 2 3 14