Nanomateriály

Certifikácia kozmetických výrobkovPovinnosti zodpovednej osobyInformačná zložka kozmetického výrobkuSpráva o bezpečnosti kozmetického výrobku (CPSR)CPNP – registrácia kozmetických výrobkov v európskom portáliDistribútor kozmetických výrobkov na trhDovoz kozmetických výrobkov z tretích krajín Aktualizácia Správy o bezpečnosti kozmetického výrobkuHodnotenie bezpečnosti kozmetických výrobkov – skúsenosti

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka poradenské služby zabezpečenie dokumentácie potrebnej pre uvedenie kozmetických výrobkov na trh EÚ:
*vypracovanie správy o bezpečnosti (CPSR)
*asistencia pri tvorbe informačnej zložky (PIF)
*vypracovanie textovej časti etikety
*oznámenie kozmetických výrobkov v CPNP
*kontrola dokumentácie
*aktualizácia dokumentácie
*individuálne konzultácie

ekotox@ekotox.cz

+420 513 035 888

Kontaktní formulář

Kozmetické výrobky

Podľa definície v nariadení o kozmetických výrobkov je „nanomateriál“ nerozpustný alebo bioperzistentný materiál vyrobený na špecifický účel s jedným alebo viacerými vonkajšími rozmermi alebo vnútornou štruktúrou veľkosti od 1 do 100 nm.

Pri každom kozmetickom výrobku s obsahom nanomateriálov je potrebné zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí.

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba pri oznámení kozmetického výrobku v európskom portáli CPNP musí uviesť, či daný kozmetický výrobok obsahuje nanomateriály spolu s ich identifikáciou a racionálne predvídateľnými podmienkami expozície.

Kozmetické výrobky

Kozmetické výrobky obsahujúce nanomateriály iné ako farbivá, konzervačné látky a UV filtre regulované nariadením o kozmetických výrobkoch si okrem toho vyžadujú aj špecifické oznámenie v CPNP, a to šesť mesiacov pred ich uvedením na trh. K nanomateriálom je potrebné poskytnúť tieto údaje:

a) identifikácia nanomateriálu;

b) špecifikácia nanomateriálu vrátane veľkostí častíc, fyzikálnych a chemických vlastností;

c) odhad množstva nanomateriálu v kozmetických výrobkoch, ktoré sa má uviesť na trh za rok;

d) toxikologický profil nanomateriálu;

e) bezpečnostné údaje o nanomateriále týkajúce sa kategórie kozmetického výrobku, v ktorom sa používa;

f) racionálne predvídateľné podmienky expozície.

Komisia

V prípade, že Komisia má obavy pokiaľ ide o bezpečnosť použitého nanomateriálu, bezodkladne požiada VVBS (Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov) o stanovisko k jeho bezpečnosti pre príslušné kategórie kozmetických výrobkov a racionálne predvídateľné podmienky expozície.

Nanomateriály

V súčasnosti sú ako nanomateriály v kozmetických výrobkoch povolené 4 UV filtre (Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol, Titanium dioxide, Tris-biphenyl triazine, Zinc Oxide) a 1 farbivo (Carbon Black).

Všetky zložky prítomné vo forme nanomateriálu sa musia uviesť aj na označení v zozname zložiek. Za názvy týchto zložiek sa musí uviesť slovo „nano“ v zátvorkách.

Hoci použitie nanomateriálov má zjavný praktický a komerčný zámer, ich rastúce využívanie vyvoláva otázky v súvislosti s možnými účinkami na zdravie a životné prostredie. Je potrebné primerane posúdiť a riadiť potenciálne riziká týchto nových foriem materiálov.