Biocídy

Podpora pri registrácii biocídneho výrobku

Podpora pri registrácii biocídneho výrobku – Ponúkame Vám vypracovanie a kompiláciu všetkých dokumentov potrebných na registráciu biocídneho výrobku podľa prechodných ustanovení pre uvedenie na trh v

  • Slovenskej republike
  • Českej republike
  • Poľsku
  • Maďarsku
  • Rakúsku
  • Nemecku….
  • prípadne inej členskej krajiny EÚ.
Naša spoločnosť je kvalifikovaná tiež autorizovať biocídne výrobky podľa požiadaviek Nariadenia o biocídnych výrobkoch (BPR, nariadenie (EÚ) 528/2012) pre ktorúkoľvek členskú krajinu EÚ ako aj pre celú EÚ.

Registrácia biocídneho výrobku podľa prechodných ustanovení
Autorizácia biocídneho výrobku
Centrum pre chemické látky a prípravky (CCHLP)
In-situ vytvárané biocídne učinné látky