Chróm VI – autorizácia: informačné stretnutia pre skupiny žiadateľov

Chróm VI – autorizácia: informačné stretnutia pre skupiny žiadateľov

Chróm VI – autorizácia: informačné stretnutia pre skupiny žiadateľov

Šesťmocný chróm – autorizácia

ECHA August 24, 2022

Keďže sa v nasledujúcich rokoch očakáva vysoký počet žiadostí o autorizáciu pre použitia šesťmocného chrómu (Cr(VI)), spôsob informačných stretnutí pre tieto použitia sa zmení. V budúcnosti bude organizovaná pre skupiny niekoľkých žiadateľov.

Prvé skupinové stretnutie sa uskutoční 15. februára 2023 a ďalšie sa budú organizovať podľa potreby. Budúce termíny budú zverejnené v bulletine.

Teleconference Based Information Sessions: https://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/pre-submission-information-sessions

Ekotox centrá Vám môžu pomôcť s prípravou autorizačnej dokumentácia a procesom REACH autorizácie!

Ekotox stránky – REACH autorizácia: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/

WEBINÁRE: https://trainingeu.eu/