REACH autorizácia

EU REACH autorizačný zoznam bol rozšírený o ďalších 5 látok

EU REACH autorizačný zoznam bol rozšírený o ďalších 5 látok

REACH autorizačný zoznam teraz obsahuje 59 položiek. 5 pridaných látok:

  • Tetraethyllead (TEL) (EC 201-075-4, CAS 78-00-2);
  • 4,4′-bis(dimethylamino)-4”-(methylamino)trityl alcohol [with ≥ 0.1% w/w of Michler’s ketone (EC 202-027-5) or Michler’s base (EC 202-959-2)] (EC 209-218-2, CAS 561-41-1);
  • Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) [with ≥ 0,1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)] (EC -, CAS -);
  • 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (EC 239-622-4, CAS 15571-58-1); and
  • Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) (EC -, CAS -).

Doplnený autorizačný zoznam (Príloha XIV nariadenia REACH) bol zverejnený 11. apríla v Oficiálnom vestníku EÚ.

Spoločnosti ktoré chcú pokračovať v používaní týchto látok po určenom dátume musia požiadať o autorizáciu. 

Official Journal link

Ekotox Centers REACH autorizácia: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia

Školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk