UZNESENIE z roku 2023 č. “O schválení nariadenia o štátnej registrácii dezinfekčných prostriedkov” – Ukrajina

UZNESENIE z roku 2023 č. “O schválení nariadenia o štátnej registrácii dezinfekčných prostriedkov” – Ukrajina

UZNESENIE z roku 2023 č. “O schválení nariadenia o štátnej registrácii dezinfekčných prostriedkov” – Ukrajina

KABINET MINISTROV UKRAJINY

UZNESENIE z roku 2023 č.

Kyjev

“O schválení nariadenia o štátnej registrácii dezinfekčných prostriedkov”

V súlade s prvou časťou článku 48 zákona Ukrajiny “O systéme verejného zdravia” Kabinet ministrov Ukrajiny rozhoduje:

1. Schváliť nariadenie o štátnej registrácii dezinfekčných prostriedkov

dezinfekčných prostriedkov, ktoré je uvedené v prílohe.

2. Tieto uznesenia kabinetu ministrov Ukrajiny sa vyhlasujú za neplatné

Ukrajiny podľa priloženého zoznamu.

3. Toto uznesenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2023. Predseda vlády Ukrajiny   D. ŠMYHAL