Upstream Authorisations – Process and Policy Developments – *Steve George*

Upstream Authorisations – Process and Policy Developments – *Steve George*

Upstream Authorisations – Process and Policy Developments – *Steve George*

Na medzinárodnej konferencii REACH 2019, ktorá sa konala v Bratislave, poodhalil možnosti a úskalia procesu autorizácie v dodávateľskom reťazci zástupca ASD (AeroSpace and Defence Industries) Steve George.

ASD reprezentuje cez 3000 spoločností a celkovo jej členovia zamestnávajú približne 864 000 pracovníkov. Steve George vo svojej prednáške uviedol ich skúseností a praktické rady z procesu povoľovania (autorizácie) pre použitie látok uvedených v prílohe XIV nariadenia REACH. Ďalej vysvetli, čo sa skrýva pod pojmom dodávateľský reťazec a ako je možné získať informácie v oboch smeroch. 

Na praktickom príklade prebiehajúceho povoľovacieho procesu pre látku vysvetlil prečo a kedy je potrebné mať zdokumentovaný substitučný plán. Na tomto príklade vysvetlil aj časovú následnosť procesu a dôležitosť pochopenia jednotlivých krokov. V závere prednášky ešte ponúkol niekoľko tipov ako pristupovať k príprave autorizačnej dokumentácie a celému procesu povoľovania. Kompletnú prednášku nájdete tu: