Panelová sekcia – REACH autorizácia *RC2019*

Panelová sekcia – REACH autorizácia *RC2019*

Panelová sekcia – REACH autorizácia *RC2019*

Panelová sekcia 7

V panelovej sekcii číslo sedem REACH konferencie 2019, bol hlavnou témou povoľovací proces pre látky uvedené v autorizačnom zozname v prílohe XIV nariadia REACH. Prezentujúci sa zamerali predovšetkým na nové podmienky v procese, ktoré vznikli po ukončení súdneho procesu T-837/16 (REACH – Rozhodnutie Komisie o udelení autorizácie na používanie sulfochrómanu olovnatého žltého a chrómanu molybdénanu síranu olovnatého červeného – Článok 60 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1907/2006 – Preskúmanie nedostupnosti alternatívnych riešení – Nesprávne právne posúdenie)

Panelovú diskusiu viedol Finn Pedersen, ktorý zastupoval Dánske Ministerstvo Životného Prostredia. Vo svojom príspevku  objasnil celú situáciu, ktorá predchádzala začatiu súdneho procesu, pokračoval rozhodnutím súdu a popisom vzniknutej situácie v procese povoľovania – autorizácie látok zahrnutých v prílohe XIV nariadenia REACH.

Na túto tému nadviazal ďalší účastník panelovej diskusie, Kai-Sebastian Melzer, ktorý  rozobral tento prípad z pohľadu  asociácie Nickel Institute, ktorú na tejto konferencii zastupoval. Nickel Institute je globálne združenie popredných výrobcov primárneho niklu. Vo svojom príspevku sa zameral predovšetkým na dôsledky, ktoré vyplynuli z rozhodnutia súdu a ako dosiahnuť cielené a efektívne využívanie autorizácie.

Tretí príspevok predniesol predstaviteľ agentúry ECHA (European CHemical Agency) Johan Nouwen, ktorý predstavil prácu a rozdelenie zodpovednosti pri hodnotení autorizačnej dokumentácie v rámci agentúry. Vysvetlil pôsobenie RAC a SEAC komisií a uviedol ich hlavné činnosti. Na záver zdôraznil, že agentúra ECHA plánuje zlepšiť komunikáciu a implementovať ďalšie prvky na vyjasnenie situácie pri povoľovacom procese.

Po odznení všetkých príspevkov, nasledovala rozsiahla a plodná diskusia, ktorá sa zamerala predovšetkým na praktické riešenia podávania autorizácie následnými užívateľmi.

Jednotlivé príspevky z panelovej diskusie nájde tu:

https://reachconference.eu/en/presented-lectures-2019/