Spoločné celoeurópske hodnotenie hnacích síl a vplyvov znečistenia chemickými látkami Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) a Európskou chemickou agentúrou (ECHA)

Spoločné celoeurópske hodnotenie hnacích síl a vplyvov znečistenia chemickými látkami Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) a Európskou chemickou agentúrou (ECHA)

Spoločné celoeurópske hodnotenie hnacích síl a vplyvov znečistenia chemickými látkami Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) a Európskou chemickou agentúrou (ECHA)

Echa/NR/24/11

Stratégia pre chemikálie v záujme udržateľnosti smerom k životnému prostrediu bez toxických látok zahŕňa dva hlavné ciele právnych predpisov o chemických látkach: predchádzanie poškodzovaniu ľudí a planéty nebezpečnými chemikáliami a ich toxickými účinkami a podpora priemyslu EÚ pri výrobe bezpečných a udržateľných chemických látok.

Ako jedno z opatrení CSS Európska environmentálna agentúra (EEA), Európska chemická agentúra (ECHA) a Európska komisia (EK) vypracovali rámec ukazovateľov chemických látok na podporu týchto cieľov. Cieľom rámca je monitorovať hnacie sily a vplyvy znečistenia chemickými látkami a merať účinnosť právnych predpisov o chemických látkach.

Rámec má online informačný panel, ktorý je k dispozícii tu:

https://www.eea.europa.eu/en/european-zero-pollution-dashboards/chemicals-strategy-for-sustainability

Webová stránka agentúry ECHA s aktualizáciami: https://echa.europa.eu/sk/-/eu-agencies-more-work-needed-to-make-chemicals-safe-and-sustainable

Webová stránka spoločnosti Ekotox Chemický manažment: https://ekotox.eu/chemicals-management/

Konferencia REACH 2024: Konferencia REACH 2024 – školenie Ekotox