Methylparaben v kozmetických výrobkoch – nové stanovisko 

Methylparaben v kozmetických výrobkoch – nové stanovisko 

Methylparaben v kozmetických výrobkoch – nové stanovisko 

Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov SCCS – STANOVISKO k metylparabénu (CAS č. 99-76-3, EC č. 202-785-7) prijaté písomným postupom 14. decembra 2023. 

“Na základe posúdenia bezpečnosti po zvážení všetkých dostupných údajov a obáv súvisiacich s endokrinnou aktivitou VVBS zastáva názor, že používanie metylparabénu ako konzervačnej látky v kozmetických výrobkoch v koncentráciách do 0,4 % (vyjadrených ako kyselina) je bezpečné.” 

Original document of SCCS: sccs_o_276_final.pdf (europa.eu) 

Ekotox webstránky pre kozmetickú bezpečnosť: https://ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/kozmeticke-vyrobky/  

Ekotox školenia & webináre: https://trainingeu.eu/