Antverpská deklarácia

Antverpská deklarácia

Antverpská deklarácia

Existuje naliehavá potreba jasnosti, predvídateľnosti a dôvery v Európu a jej priemyselnú politiku.

73 vedúcich predstaviteľov európskeho priemyslu z takmer 15 odvetví predstavilo 20. februára 2024 belgickému predsedovi vlády de Croovi a predsedníčke Európskej komisie von der Leyenovej svoje názory na budúci mandát európskych inštitúcií a potrebu uzavrieť priemyselnú dohodu popri zelenej dohode.

Hlavná požiadavka: “Postaviť priemyselnú dohodu do jadra nového európskeho strategického programu na roky 2024 – 2029”.

Vyhlásenie vyzýva vlády členských štátov, budúcu Európsku komisiu a Parlament:

01 Zaradiť priemyselnú dohodu do jadra nového európskeho strategického programu na roky 2024 – 2029.

02 Zahrnúť kapitolu o silnom verejnom financovaní do fondu zavádzania čistých technológií.

03 Urobiť z Európy globálne konkurencieschopného poskytovateľa energie.

04 Zameranie na infraštruktúru, ktorú Európa potrebuje.

05 Zvýšiť bezpečnosť EÚ v oblasti surovín.

06 Zvýšiť dopyt po výrobkoch s nulovou bilanciou bilancie, nízkouhlíkových výrobkoch a obehových výrobkoch.

07 Pákový efekt, presadzovanie, oživenie a zlepšenie jednotného trhu.

08 Inteligentnejší inovačný rámec.

09 Nový duch tvorby právnych predpisov.

10 Zabezpečiť, aby štruktúra umožňovala dosahovať výsledky.

The Antwerp Declaration webstránka: https://antwerp-declaration.eu/

Ekotox chemický manažment webstránky: https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/