Kontrola deklarovanej veľkosti spoločností ktoré registrovali chemické látky

Kontrola deklarovanej veľkosti spoločností ktoré registrovali chemické látky

Kontrola deklarovanej veľkosti spoločností ktoré registrovali chemické látky

Európska chemická agentúra (ECHA) v krátkom čase zaháji verifikáciu doklarovaných veľkostí podnikov, ktoré sa v rámci REACH registrácie deklarovali ako malé a stredné podniky. Týka sa to spoločností, ktoré registrovali chemické látky v rokoch 2016-2019.

Správne dokumenty potvrdzujúce zaradenie medzi MSP musia byť vložené v rámci príslušného konta spoločnosti v REACH-IT.

V prípade že deklarácia veľkosti spoločnosti je nesprávna, je potrebné bezodkladne informovať ECHA a zaslať správu na: sme-verification@echa.europa.eu a do 11. februára 2020 musia byť vložené do REACH-IT.

Pokiaľ dôjde k úprave údajov o veľkosti spoločnosti predtým ako ECHA zaháji verifikáciu registrujúceho, nebude čeliť pokute za nesprávne určenie veľkosti spoločnosti, predmetom úhrady bude len rozdiel registračného poplatku za zvýšenú tonáž.

Pokiaľ v rámci verifikačného procesu bude zistené že spoločnosť deklarovala nesprávnu veľkosť podniku pri registrácii látky, administratívna pokuta môže dosiahnuť 19 900€ a samozrejme bude potrebné doplatiť aj rozdiel v rámci registračného poplatku.

Postup krok za krokom ako správne určiť veľkosť podniku je dostupný na stránkach ECHA.

Je tiež dôležité, aby spoločnosti pravidelne kontrolovali svoje konto v REACH-IT pre komunikáciu s ECHA, zabezpečili správne kontaktné údaje a včasnú reakcii na požiadavky ECHA.

Viac informácií o REACH legislatíve a povinnostiach pre spoločnosti: https://ekotoxcenters.eu/reach/


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

  • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
  • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
  • *Biocídy
  • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
  • *Chemický manažment
  • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk