EU REACH autorizácia – zoznam hlavných alternatív

EU REACH autorizácia – zoznam hlavných alternatív

EU REACH autorizácia – zoznam hlavných alternatív

ECHA: Hlavné alternatívy škodlivých látok podliehajúcich autorizácii podľa nariadenia REACH

Spoločnosti žiadajúce o autorizáciu podľa nariadenia REACH musia poskytnúť informácie o potenciálnych alternatívach k látke (látkam) podľa prílohy XIV, ktoré používajú. Tieto informácie sa uvádzajú v analýze alternatív (Analysis of Alternatives) predloženej ako súčasť ich žiadosti o autorizáciu. Verejná verzia AoA je uverejnená na webových stránkach agentúry ECHA.

Hlavné informácie o týchto alternatívach boli extrahované z AoA a sú k dispozícii v užšom výbere alternatívnej tabuľky. Súbor obsahuje údaje dostupné k 30. júnu 2023.

ECHA webstránky: https://echa.europa.eu/sk/alternatives-to-harmful-substances-subject-to-authorisation?utm_campaign=5d9327a26a0c350001740a34&utm_content=64c9ff3fa1d84500015164aa&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedin

Ekotox webstránky – autorizácia REACH: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/

Webináre a školenia: https://trainingeu.eu/