DDAC – schválenie biocídnej účinnej látky sa blíži

DDAC – schválenie biocídnej účinnej látky sa blíži

DDAC – schválenie biocídnej účinnej látky sa blíži

Didecyldimethylammonium chloride (DDAC) bude ako aktívna látka biocídnych výrobkov schválená pre PT 1 a PT 2 začiatkom roka 2024.

Draft Commission Implementing Regulation (EU) …/… approving didecyldimethylammonium chloride as an active substance for use in biocidal products of product-types 1 and 2 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Link na draft nariadenia: 22_3812_01_e.pdf (wto.

Čo to znamená a prečo konať už teraz ?

V prípade že predávate na trhoch členských štátov EÚ produkty s DDAC ako účinnou látkou a chcete pokračovať aj po schválení pre PT1 PT 2, je potrebné zabezpečiť, aby ste podali žiadosť na autorizáciu Vašich biologických výrobkov pred stanoveným termínom.

Niektoré členské štáty vyžadujú, aby autorizácia pre biocídne výrobky bola podaná 12 mesiacov pre termínom určeným v príslušnom nariadení. Podrobne sa oboznámte s prístupom zodpovedných autorít.

Požiadavky na autorizáciu biocídnych výrobkov podľa BPR sú ďaleko väčšie, než bolo požadované v prípade registrácie podľa prechodných ustanovení. Vyžadujú sa napríklad špecifické testy účinnosti, analytické údaje produktu vrátane účinnej látky (účinných látok) a látok záujmu (substances of concern), testy skladovateľnosti atď.

Autorizácia biocídneho výrobku podľa BPR si vyžaduje množtvo informácií, čas a prostriedky.

Pokiaľ sa nepodarí podať žiadosti v termíne. Automaticky to znamená vyradenie z trhu.

V skratke:

  • Urobte si prehľad v ktorých členských krajinách aktuálne máte svoje biocídne výrobky, ktorých autorizácia na základe schválenia účinnej látky je potrebná;
  • Zistite rozsah potrebných informácií a pripravte stratégiu pre zabezpečenie dokumentácie;
  • Vykonajte potrebné testy, analýzy, modelovanie, prípravu dokumentácie…
  • Podajte žiadosti o autorizáciu pre dátumom určeným BPR a príslušnými členskými štátmi.

———————————————————————————————————————————-

EKOTOX CENTERS – poradenstvo – odborné služby – podpora pri registrácii a autorizácii biocídnych výrobkov

Biocídy (biocídne výrobky) – ponúkame Vám vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na registráciu / autorizáciu biocídnych výrobkov podľa prechodných ustanovení a BPR pre uvedenie na trh Slovenskej republike, členských krajinách EÚ a v ďalších štátoch (overte si dostupnosť služieb)

– kontaktujte nás na našich kontaktných adresách: ekotox(at)ekotox.sk, telefonicky: +421 2 45943712.

Pridaj komentár