Konferencia REACH 2024 – 15-16. Október 2024 – čas sa opäť stretnúť !

Konferencia REACH 2024 – 15-16. Október 2024 – čas sa opäť stretnúť !

Konferencia REACH 2024 – 15-16. Október 2024 – čas sa opäť stretnúť !

Konferencia REACH organizujeme už po 13. krát a spája prednášajúcich a účastníkov z rôznych sektorov priemyslu, úradov, akademickej obce, mimovládnych organizácií a ďalších zainteresovaných strán.

Sme radi, že môžeme opäť dať dokopy špičkových odborníkov z oblasti chemickej legislatívy a sprostredkovať diskusie na témy, ktoré budú mať vplyv na naše životy minimálne v nasledujúcom desaťročí.

Konferencia REACH Bratislava 2024 primárne cieli na nové požiadavky nariadenia REACH a ich potenciálny vplyv na spoločnosti a členské štáty. Program REACH konferencie 2024 je rozložený do dvoch dní v nasledujúcich sekciách:

SEKCIA 1 Očakávané nové požiadavky ovplyvňujúce registráciu a preukázanie bezpečného používania pre registrujúcich a následných užívateľov;

SEKCIA 2 REACH 2.0 sa zameriava hlavne na zlepšenie / aktualizáciu riadenia rizík;

SEKCIA 3 Nakladanie s chemickými látkami nad rámec nariadenia REACH 2.0;

SEKCIA 4 Chemické látky – vedomostná základňa, právo vedieť, presadzovanie.

V rámci každej sekcie bude uskutočnený tématický panel ku predmetnej téme.

REACH konferencia 2024 sa koná v priestoroch Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova 20, Bratislava.

Viac informácií a prihlásenie: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2024/

Pridaj komentár