Diizokyanáty na pracovisku: hodnoty OEL a BEL pre olovo a jeho anorganické zlúčeniny 

Diizokyanáty na pracovisku: hodnoty OEL a BEL pre olovo a jeho anorganické zlúčeniny 

Diizokyanáty na pracovisku: hodnoty OEL a BEL pre olovo a jeho anorganické zlúčeniny 

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2024/869 

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES a smernica Rady 98/24/ES, pokiaľ ide o limitné hodnoty olova a jeho anorganických zlúčenín a diizokyanátov 

 Európsky parlament po prvýkrát prijal nové limity vystavenia diizokyanátom. 

Smernica (EÚ) 2024/869: smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/869 z 13. marca 2024, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES a smernica Rady 98/24/ES, pokiaľ ide o limitné hodnoty pre olovo a jeho anorganické zlúčeniny a pre diizokyanáty (europa.eu) 

Webová stránka spoločnosti Ekotox Chemicals ManagementI: https://ekotox.eu/chemicals-management/ 

Školenia a webináre:  https://trainingeu.eu/

REACH Konferencia 2024: Konferencia REACH 2024 – školenie Ekotox