Kozmetický výrobok – definícia

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka poradenské služby a zabezpečenie  potrebných dokumentov pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ… ( PIF, CPSR, CPNP… )
Kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 2 45943712 alebo e-mailom na adrese ekotox(at)ekotox.sk.

Podľa nariadenia o kozmetických výrobkoch je kozmetický výrobok definovaný takto:

„Kozmetický výrobok“ je každá látka alebo zmes, ktorá je určená na kontakt s rôznymi vonkajšími časťami ľudského tela (pokožka, vlasové systémy, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány) alebo so zubami a sliznicou ústnej dutiny na účely výlučne, alebo najmä ich čistenia, parfumovania, zmeny ich vzhľadu, ich ochrany, udržiavania v dobrom stave alebo úpravy telesného pachu.

Na trh môžu byť uvedené iba kozmetické výrobky, ku ktorým je určená právnická alebo fyzická osoba v Spoločenstve ako „zodpovedná osoba“.

Kozmetický výrobok sprístupnený na trh musí byť bezpečný pre zdravie ľudí, ak je použitý za bežných alebo racionálne predvídateľných podmienok, pričom sa berie do úvahy najmä:

a) prezentácia;
b) označenie;
c) návody na použitie a likvidáciu;
d) všetky iné indikácie alebo informácie poskytnuté zodpovednou osobou.

Zodpovedná osoba pred uvedením kozmetického výrobku na trh zabezpečí, aby bola na základe príslušných informácií posúdená jeho bezpečnosť a vypracovaná správa o bezpečnosti kozmetického výrobku.

CPNP – Každý kozmetický výrobok musí byť zaregistrovaný v elektronickom portáli pre oznamovanie kozmetických výrobkov (CPNP).


Zodpovedná osoba
Bezpečnosť kozmetických výrobkov

Správa o bezpečnosti kozmetických výrobkov https://ekotoxcenters.eu/sprava-o-bezpecnosti-kozmetickeho-vyrobku/

CPNP https://ekotoxcenters.eu/cpnp-registracia-kozmetickych-vyrobkov-v-europskom-portali/