Aktuality

Aktuality z chemickej legislatívy

Ekotox Newslwtter
29. November 2022 / aktuality

EkotoxInfo 11/2022 

Odporúčame vám prečítať si aktuálne vydanie chemických noviniek EkotoxInfo. V súhrne za minulý mesiac nájdete nasledujúce témy: Každá štvrtá látka...
Read More
29. November 2022 / aktuality

Každá štvrtá látka získaná z odpadu nieje v súlade s nariadením REACH

Agentúra ECHA preverovala, či látky pochádzajúce z odpadu spĺňajú podmienky na udelenie výnimky z registrácie látok podľa nariadenia REACH. Výsledky...
Read More
28. November 2022 / aktuality

Program kontroly dovážaných látok a výrobkov 2023-2025

Na svojom poslednom zasadaní v novembri 2022 sa Fórum pre presadzovanie dohodlo na ďalšom projektu, ktorého cieľom je preskúmať, či...
Read More
24. November 2022 / aktuality

Preklady kariet bezpečnostných údajov

Preklady kariet bezpečnostných údajovEKOTOX CENTERS sa špecializuje na tvorbu kariet bezpečnostných údajov na základe požiadaviek nariadení CLP a REACH +...
Read More
15. November 2022 / aktuality

KOZMETICKÉ VÝROBKY – zložky kozmetických výrobkov

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2195 z 10. novembra 2022, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokiaľ ide o používanie látok Butylated Hydroxytoluene, Acid Yellow 3, Homosalate a HAA299 v kozmetických výrobkoch, a ktorým sa opravuje uvedené nariadenie, pokiaľ ide o používanie látky Resorcinol v kozmetických výrobkoch.
Read More
27. October 2022 / aktuality

Revízia nariadenia REACH sa odkladá

Európska komisia prijala 18. októbra 2022 svoj Pracovný program Komisie na rok 2023. Revízia nariadenia REACH sa odkladá na koniec roka 2023 (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2023).
Read More
25. October 2022 / aktuality

EkotoxInfo 10/2022 

Hlavné témy: vybrané novinky z chemickej a súvisiacej legislatívy: 1.       Ukrajinské nariadenia REACH a CLP 2.       Autorizácia zlúčenín chrómu –...
Read More
29. September 2022 / aktuality

Konzultácie o nových triedach nebezpečnosti podľa nariadenia CLP

Európska komisia uverejnila vzor zmien a doplnení prílohy k nariadeniu CLP vrátane pridania nových tried nebezpečnosti. Potreba nových tried nebezpečnosti...
Read More
19. September 2022 / aktuality

EkotoxInfo 09/2022 

Hlavné témy: vybrané novinky z chemickej a súvisiacej legislatívy: Karty bezpečnostných údajov 2022 – nezmeškajte termínyZlúčeniny chrómu – termín autorizácieAutorizácia...
Read More
19. September 2022 / aktuality

Ukrajinský kabinet schválil návrh zákona o nakladaní s chemickými látkami

Ukrajinský kabinet ministrov schválil návrh zákona, ktorý by v prípade prijatia znamenal vytvorenie národného rámca pre manažment chemických látok s...
Read More
1 2 3 11
Exit mobile version