Aktuality

Aktuality z chemickej legislatívy

coworker
13. januára 2022 / aktuality

Hľadáme nového kolegu / kolegyňu na pracovisko v Žiline

Do nášho týmu hľedáme posilu na HPP. Náplňou práce bude napríklad kontrola a tvorba kariet bezpečnostných údajov, konzultačné práce, zpracovanie...
Read More
4. januára 2022 / aktuality

EkotoxInfo 1/2022

Hlavné témy: vybrané novinky z chemickej a súvisiacej legislatívy:1. Green Deal – EÚ chemická stratégia pre trvalo udržateľný rozvoj2. Striebro...
Read More
13. decembra 2021 / aktuality

Väčšina kontrolovaných výrobkov predávaných online porušuje právne predpisy EÚ o chemických látkach

Európska chemická agentúra - Helsinky, 8. december 2021 Pôvodný článok: https://echa.europa.eu/sk/-/majority-of-inspected-products-sold-online-breach-eu-chemicals-laws V najnovšom projekte fóra agentúry ECHA na presadzovanie práva...
Read More
10. novembra 2021 / aktuality

Nový formát PCN EÚ

Ak ste dovozca, výrobca, distribútor a následný užívateľ a uvádzate na trh zmesi klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na...
Read More
18. októbra 2021 / aktuality

Webináre 2021

Zverejnili sme aktuálne webináre pre oblasť EÚ chemickej legislatívy. Ponúkame výber z jednotlivých oblastí: NOVÁ CHEMICKÁ STRATÉGIA EÚ 21.10.2021 REACH...
Read More
18. septembra 2021 / aktuality

Aktualizované formáty pre žiadosti o REACH autorizácie

Agentúra ECHA uverejnila aktualizovaný formát. Spoločnosti majú používať nový formát pri podávaní žiadosti o povolenie používať látky vzbudzujúce veľmi veľké...
Read More
7. mája 2021 / aktuality

Revízia nariadenia REACH; priebežné hodnotenie dopadov (IIA) – možnosť pripomienkovať do 1.6.2021

V Európskej zelenej dohode sa stanovuje cieľ dosiahnuť nulové znečistenie a životné prostredie bez toxických látok. V rámci tohto cieľa...
Read More
9. februára 2021 / aktuality

Nonylfenol-etoxyláty v textíliách obmedzené od 3.2.2021

3.2.2021 - používanie nonylfenol-etoxylátov (NPE) v textíliách, ktoré sú určené pre spotrebiteľov a uvádzané na trh EÚ, je obmedzené.Od 3....
Read More
26. januára 2021 / aktuality

Inšpektori EÚ kontrolujú plnenie REACH autorizačných povinností

Inšpektori skontrolujú, či SVHC látky podliehajúce povoleniu (autorizácii), ktoré boli uvedené na trh, boli udelené Európskou komisiou. Budú tiež kontrolovať,...
Read More
21. januára 2021 / aktuality

Kandidátsky zoznam bol rozšírený o 2 látky toxické pre reprodukciu

Ekotox Centers ECHA News 19.1.2021 https://echa.europa.eu/sk/-/candidate-list-updated-with-two-chemicals-that-are-toxic-for-reproduction REACH Kandidátsky zoznam odteraz obsahuje 211 SVHC látok Látky pridané do Kandidátskjeho zoznamu 19....
Read More
1 2 3 7
Exit mobile version