VYGENERUJTE SI IDENTIFIKÁTOR UFI

VYGENERUJTE SI IDENTIFIKÁTOR UFI
VYGENERUJTE SI IDENTIFIKÁTOR UFI

2. VYGENERUJTE SI IDENTIFIKÁTOR UFI

Za správu jednoznačných identifikátorov vzorcov zodpovedá podnik. Váš podnik zrejme už používa interné kódy formulácií. Ak sú len číslicové, od 0 do 268 435 255, môžete ich použiť priamo na vytvorenie jednoznačných identifikátorov vzorcov. V opačnom prípade musíte najprv zmesiam prideliť nové čísla formulácií. Je dôležité, aby ste opakovane nepoužívali rovnaké číslo formulácie, ak majú zmesi rôzne zloženie. 

Nástroj Generátor UFI je už k dispozícii vo vašom jazyku. Na vytvorenie jednoznačného identifikátora vzorca (UFI) potrebujete:

  • -číslo DPH podniku 
  • -a číslo formulácie špecifické pre zmes.

Ak spravujete veľké portfólio výrobkov, možno budete chcieť vytvoriť vlastný generátor v informačnom systéme svojho podniku na efektívnejšie hromadné vytváranie jednoznačných identifikátorov vzorcov. V takom prípade si budete musieť preštudovať príručku pre tvorcov jednoznačných identifikátorov vzorcov.

Nový jednoznačný identifikátor vzorca (UFI) a nová etiketa sú potrebné vždy, keď: 

  • -sa pridá, nahradí alebo odstráni zložka zmesi,
  • -sa zmenia koncentrácie zložiek nad rámec povolených odchýlok, 
  • -dodávateľ zmení jednoznačný identifikátor vzorca zmesi v zmesi.

Ďalšie informácie o tom, ako môžu zmeny zloženia ovplyvniť jednoznačný identifikátor vzorca zmesi, nájdete v časti „Uvádzanie koncentrácií v prílohe VIII k nariadeniu CLP“.

Služba: SPRAVA IDENTIFIKÁTOROV UFI

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka zvedenie systému prideľovania identifikátorov UFI pre Vaše produkty, ich generovanie a návrh systému riadenia dokumentácie vo Vašom podniku.

Výstup služby: Zavedený systém riadenia internej dokumentácie vo Vašom podniku a spravovanie  vypracovaná databáza produktov v podniku a prioritný zoznam produktov.

V prípade záujmu o túto službu kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 2 45943712 alebo e-mailom na adrese ekotox@ekotox.sk.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na stránke  https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/manazment-rizik-v-podniku/

VYGENERUJTE SI IDENTIFIKÁTOR UFI