VYGENERUJTE SI IDENTIFIKÁTOR UFI

2. VYGENERUJTE SI IDENTIFIKÁTOR UFI

Za správu jednoznačných identifikátorov vzorcov zodpovedá podnik. Váš podnik zrejme už používa interné kódy formulácií. Ak sú len číslicové, od 0 do 268 435 255, môžete ich použiť priamo na vytvorenie jednoznačných identifikátorov vzorcov. V opačnom prípade musíte najprv zmesiam prideliť nové čísla formulácií. Je dôležité, aby ste opakovane nepoužívali rovnaké číslo formulácie, ak majú zmesi rôzne zloženie. 

Nástroj Generátor UFI je už k dispozícii vo vašom jazyku. Na vytvorenie jednoznačného identifikátora vzorca (UFI) potrebujete:

  • -číslo DPH podniku 
  • -a číslo formulácie špecifické pre zmes.

Ak spravujete veľké portfólio výrobkov, možno budete chcieť vytvoriť vlastný generátor v informačnom systéme svojho podniku na efektívnejšie hromadné vytváranie jednoznačných identifikátorov vzorcov. V takom prípade si budete musieť preštudovať príručku pre tvorcov jednoznačných identifikátorov vzorcov.

Nový jednoznačný identifikátor vzorca (UFI) a nová etiketa sú potrebné vždy, keď: 

  • -sa pridá, nahradí alebo odstráni zložka zmesi,
  • -sa zmenia koncentrácie zložiek nad rámec povolených odchýlok, 
  • -dodávateľ zmení jednoznačný identifikátor vzorca zmesi v zmesi.

Ďalšie informácie o tom, ako môžu zmeny zloženia ovplyvniť jednoznačný identifikátor vzorca zmesi, nájdete v časti „Uvádzanie koncentrácií v prílohe VIII k nariadeniu CLP“.

Služba: SPRAVA IDENTIFIKÁTOROV UFI

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka zvedenie systému prideľovania identifikátorov UFI pre Vaše produkty, ich generovanie a návrh systému riadenia dokumentácie vo Vašom podniku.

Výstup služby: Zavedený systém riadenia internej dokumentácie vo Vašom podniku a spravovanie  vypracovaná databáza produktov v podniku a prioritný zoznam produktov.

V prípade záujmu o túto službu kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 2 45943712 alebo e-mailom na adrese ekotox@ekotox.sk.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na stránke  https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/manazment-rizik-v-podniku/