REACH manažér

Dvojdňový kurz REACH manažér má za úlohu oboznámiť účastníkov s relevantnými aspektami legislatívy REACH a CLP, z pohľadu priemyselného podniku, čiže subjektu zodpovedného za jej dodržiavanie.

DVOJDŇOVÝ KURZ – OBSAHUJE TESTY A RIEŠENIA AKTUÁLNYCH PROBLÉMOV

Obsah kurzu:

  • Právny rámec legislatívy REACH
  • Kľúčové úlohy a prvky v legislatíve REACH
  • Registrácia, autorizácia, následný užívateľ – identifikácia povinností
  • Hodnotenie a dokumentácia rizík – CSA/CSR
  • REACH vs BOZP a OŽP
  • Právny rámec legislatívy pre klasifikáciu, označovanie a balenie —CLP, REACH, chemický zákon (sankcie)
  • Formát eKBÚ a expozičný scenár
  • Notifikácia chemických látok vo výrobkoch
  • IT nástroje – REACH IT, databáza IUCLID a ďalšie nástroje

KOMPLETNÝ PROGRAM A REGISTRÁCIA