REACH KONFERENCIA BRATISLAVA 2023

Konferencia REACH 2023 bude hybridnou konferenciou, ktorá bude prebiehať osobne v Bratislave, a zároveň bude streamovaná online.
Hlavné témy: LEGISLATÍVA EÚ O CHEMIKÁLIÁCH, REACH 2.0, dôsledky registrácie REACH, faktor MAF, nízkoobjemové chemikálie, polyméry, hodnotenie rizík, presadzovanie, manažment chemikálií, nástroje a riešenia…

Konferencia REACH 2023 je organizovaná už po trinásty raz a spája lektorov a účastníkov z rôznych sektorov priemyslu, štátnych orgánov, akademickej obce a iných zainteresovaných strán.
Legislatíva REACH dosiahla dôležitý míľnik a REACH 2.0. je pred nami. Zvládnuť všetky nové požiadavky bude výzvou.

Jazykom konferencie REACH 2023 je iba angličtina.

KOMPLETNÝ PROGRAM A REGISTRÁCIA

REACH konferencia 2023