POZNAJTE SVOJE PORTFÓLIO

POZNAJTE SVOJE PORTFÓLIO

Ako postupovať:

  1. POZNAJTE SVOJE PORTFÓLIO

Najprv zistite, ktoré produkty už boli v minulosti oznámené, a identifikujte krajiny EÚ (alebo EHP), v ktorých sú na trhu. Jazyk, ktorý sa používa v predložení, musí byť jazyk členského štátu, v ktorom sa zmes uvádza na trh, pokiaľ členský štát nestanoví inak. 

Určite typ použitia u vašich priamych zákazníkov, ako aj typy použitia nižšie na ďalších stupňoch dodávateľského reťazca. Preto, ak je vaša zmes („pôvodná zmes“) formulovaná na priemyselné použitie, ale potom je integrovaná následným užívateľom na nebezpečnú „konečnú zmes“ na spotrebiteľské alebo profesionálne použitie, musíte predložiť informácie o zmesi podľa požiadaviek  a v termínoch na profesionálne alebo spotrebiteľské použitie, podľa toho, o ktorý typ použitia ide. 

Služba: INVENTARIZÁCIA PRODUKTOV (KBÚ SKRÍNING)

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka vykonanie inventarizácie produktov používaných vo Vašej spoločnosti a ich prioritizáciu vo väzbe na termíny oznamovania NTIC podľa novej prílohy VIII k nariadeniu CLP (preklik na dokument https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0542&from=EN).

Výstup služby: Vypracovaná databáza produktov v podniku a prioritný zoznam produktov

V prípade záujmu o túto službu kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 2 45943712 alebo e-mailom na adrese ekotox(at)ekotox.sk.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na stránke: https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/kbu-skrining-analyza-stavu-kbu/
POZNAJTE SVOJE PORTFÓLIO